Advies inwinnen bij wijziging van uw hypotheek

23-01 HYPDe overheid voert met grote regelmaat wijzigingen door die belangrijk kunnen zijn voor woningeigenaren met een hypotheek. Zo heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden voor woningeigenaren die nog een spaarhypotheek hebben.

 

 

Altijd advies vragen
Voor iedereen met een hypotheek is ons advies om altijd eerst advies te vragen aan een deskundige voordat u op basis van artikelen in de media of in reclames besluit om een bestaande hypotheek aan te passen. Aan bijna elke mogelijkheid die de overheid biedt om bestaande hypotheken tussentijds aan te passen zijn voor- en nadelen verbonden. Zou een optie voor iedereen even gunstig zijn dan zouden banken dat wel in een keer doorvoeren. Het fiscaal “mogelijk maken” geeft meestal aan dat goed moet worden bekeken of dit ook in uw situatie verstandig is. Ongeacht wie u om advies vraagt, is ons advies om te zorgen dat degene die u adviseert het advies ook op papier zet met de motieven waarom het advies is zoals het aan u is gegeven. Dat voorkomt discussies op een later moment of de adviseur nu wel of niet iets heeft geadviseerd. Maar biedt u ook de mogelijkheid om te controleren of de aannames die uw adviseur heeft gemaakt bij het formuleren van zijn advies overeenkomen met uw werkelijke situatie. Is er bij de adviseur een misverstand over uw situatie, bijvoorbeeld u wilt niet met 67 jaar met pensioen maar met 60 jaar, dan kan dat grote gevolgen hebben voor het uiteindelijke advies.

Spaarhypotheek
In het verleden konden mensen die een woning wilden kopen een spaar- of beleggingshypotheek afsluiten. Dat kan nu niet meer. Maar er zijn nog heel veel van dit type hypotheken die in het verleden zijn afgesloten. Bij de spaarhypotheek is een koppeling aangebracht tussen de rente die wordt ontvangen over het deel dat gespaard wordt en waarmee de hypotheek uiteindelijk wordt afgelost en de rente die over de lening moet worden betaald. Het voordeel hiervan is dat wanneer de hypotheekrente stijgt, ook de rente die over het spaardeel wordt verkregen automatisch stijgt. Op die manier is er zekerheid dat de hypotheekschuld op het eind van de looptijd ook daadwerkelijk kan worden afgelost.

Aflossing mogelijk
Aan de spaarhypotheek stelt de belastingdienst tal van regels. Per 1 januari 2017 is er een belangrijke aanpassing doorgevoerd. Kort samengevat komt de wijziging er op neer dat vanaf 1 januari 2017 de spaarhypotheek zonder belastingheffing kan worden afgekocht bij de aankoop van een nieuwe woning. Met het vermogen dat in de spaarhypotheek is opgebouwd, kan dan tussentijds de hypotheek voor een deel worden afgelost. De verkoopprijs van de bestaande woning minus de resterende hypotheekschuld kan dan leiden tot vermogen dat kan worden ingezet bij de financiering van de nieuwe woning waardoor een lagere hypotheekschuld voor het volledige aankoopbedrag hoeft te worden aangegaan.

Ook hier advies dringend aanbevolen
Zeker bij beslissingen rondom het opgeven van fiscale voordelen zoals het beëindigen van een spaarhypotheek is het belangrijk om eerst goed advies in te winnen. Voor veel consumenten is voortzetting van de spaarhypotheek veel beter dan aflossing. De opties voortzetten of aflossen moeten echt goed worden geanalyseerd. Het is in de praktijk bijna nooit mogelijk om een eenmaal doorgevoerde wijziging fiscaal ongedaan te maken indien achteraf blijkt dat de wijziging toch niet zo verstandig was.

Comments are closed.