Wisselen werkgever en pensioen, hoe zit het?

Wisselen werkgever en pensioen, hoe zit het?

pensioen waardeoverdrachtDe meeste werknemers bouwen bij hun werkgever pensioenrechten op. Feitelijk is dit uitgesteld loon, dat na de pensioendatum beschikbaar komt. Verandert u van werkgever, dan houdt u aanspraak op door u opgebouwde pensioenrechten.

 

 

Nieuwe pensioenrechten bij nieuwe werkgever?

Waarschijnlijk gaat u bij uw nieuwe werkgever opnieuw pensioenrechten opbouwen. Gedurende uw arbeidzame leven kan hierdoor de situatie ontstaan, dat aan verschillende instellingen premies worden afgedragen die na uw pensionering tot uitkering komen. Het kan aantrekkelijk zijn om al deze verschillende potjes samen te voegen. Dit heet "waardeoverdracht" en houdt in, dat de verschillende waardes van uw pensioenopbouw bij verschillende pensioenuitvoerders worden overgedragen naar één instelling.

 

Hoe gaat "waardeoverdracht" in zijn werk?

Vroeger moest deze overdracht binnen zes maanden na indiensttreding bij een nieuwe werkgever plaatsvinden. Sinds 1 januari 2015 is dit veranderd: voor werknemers die op of na 1 januari 2015 in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever worden opgenomen, geldt deze termijn niet meer. U kunt ook waardeoverdracht vragen van pensioenen die u via eerdere werkgevers bij andere pensioenuitvoerders hebt opgebouwd en waarbij u indertijd geen waardeoverdracht hebt geregeld.

 

Waardeoverdracht en inzicht in pensioenopbouw

Waardeoverdracht maakt inzicht in uw pensioenopbouw gemakkelijker. Maar niet in alle situaties is dit ook financieel aantrekkelijk. Dit hangt sterk af van de rechten die u heeft bij de oude- en de nieuwe pensioenuitvoerder. Hier zijn geen algemene uitspraken over te doen. Per situatie moet dit worden bekeken.

 

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Bij veel werkgevers maakt de pensioenpremie inmiddels rond de 20% van het salaris uit. Wanneer u zich oriënteert op een nieuwe baan, dan adviseren wij u ook aandacht te schenken aan de gevolgen voor uw pensioen. Heeft u hierover vragen? Wij zijn u graag van dienst.

 

Comments are closed.