De Ziekteverzuimverzekering

Met een ziekteverzuimverzekering ben je verzekerd voor de loonkosten wanneer een van je medewerkers ziek wordt. Het is zeker de moeite waard om regelmatig naar de premies en voorwaarden van deze verzekering te kijken. Om er zo zeker van te zijn dat je de best passende verzekering hebt afgesloten.  In deze blog willen we je op een aantal belangrijke punten wijzen.

 

 

Ziekteverzuimverzekering vergelijken
Waarom is het nodig om ziekteverzuimverzekeringen met elkaar te vergelijken? Wij van Progrezz zijn er van overtuigd dat er iedere 3 jaar een klein marktonderzoek gedaan moet worden naar de verschillende ziekteverzuimverzekeringen. Dit om te kijken of er betere voordelen of voorwaarden behaald kunnen worden op financieel vlak.

Op dit moment is dit zeker een hot-topic. Nu blijkt dat Long-Covid een steeds grotere rol gaat spelen in de maatschappij. Dit betekent dat er over een langere periode ziektegeld uitgekeerd moet worden, wat er toe leidt dat de premies voor 2022 fors zullen stijgen.

 

Premiestijging

Waar is de premiestijging van afhankelijk? Een ziekteverzuimverzekering betaalt het loon bij ziekte tijdens de eerste de 2 jaar. Per branche verschilt de premie. Deze cijfers zijn landelijk bekend. Verzekeringsmaatschappijen gebruiken het verzuimpercentage om de premie van volgend jaar te berekenen. Het is daarom verstandig om te kijken of de branche waarin je opereert ook op de verzuimpolis staat.
Stel jouw bedrijf is actief in de bouw, maar op je polis staat aangegeven dat deze onder de sector metaal valt. Dan kan dit ervoor zorgen dat je verzuimverzekering onbedoeld hoger is. Met als gevolg dat er te veel premie betaald wordt. Daarnaast wordt er voor de premie gekeken naar het aantal ziekmeldingen van jouw bedrijf. Dit houdt dus in dat bij een hoog aantal ziekmeldingen tijdens de afgelopen 3 jaar, de premie hoger ligt dan wanneer er sprake is van weinig ziekmeldingen.

 

Verzuimpercentages aanleveren
Waarom moet je de verzuimpercentages van de afgelopen drie jaar aanleveren bij je verzekeraar? Aan de hand van deze gegevens kan worden gekeken of deze overeenkomen met het gemiddelde van de branche. Daarnaast kan men zien of het verzuim bij jouw bedrijf oploopt of daalt. Dit wordt allemaal meegenomen in het berekenen van de premie van volgend jaar.

 

Kom in actie

Kom zelf in actie bij dalende verzuimcijfers. Als door jouw eigen inspanning er een daling in de verzuimcijfers van afgelopen jaar te zien is, kom dan direct in actie. Als je dit niet doet blijven de cijfers van de afgelopen jaren te veel invloed hebben. Deze gegevens wegen namelijk mee in de bepaling van je premie. Met het gevolg dat je een te hoge verzuimpremie moet betalen. Wij zullen samen met jouw huidige verzekeraar in overleg gaan. Zo leggen wij uit dat door jouw eigen inspanning sprake is van een trendbreuk en dat de verwachting is dat deze ook volgend jaar doorzet. Mocht het ons niet lukken om met jouw huidige maatschappij tot een oplossing te komen, gaan we voor je op zoek naar een andere maatschappij. Een die het beste bij jouw organisatie past.

 

Wanneer niet overstappen naar een andere verzuimverzekeraar? In een paar gevallen heeft het geen zin om premies te gaan vergelijken. Hieronder zullen wij deze voor je op papier zetten:

Wanneer er sprake van een zieke werknemer is

  • De huidige verzekeraar zal namelijk niet meer uitkeren als de verzekering stopt.
  • De nieuw verzekeraar wil ook niet uitkeren omdat je daar nooit premie voor hebt betaald.
  • Als de contracttermijn nog 2 jaar duurt.
    • Verzuimverzekeringen worden meestal afgesloten met een contracttermijn van 1-3 of 5 jaar. Deze contracten zijn niet open te breken. Uiteraard gaan wij wel voor je onderhandelen met deze maatschappij. Zeker als je dit jaar echt stappen hebt ondernomen om het verzuim te verlagen. Het is dan ook zuur als de maatschappij hier geen rekening mee wil houden.

 

Verzuimverzekering voor klein MKB

Een trend die wij zien ontstaan is dat het MKB met minder dan 5 FTE steeds meer bereid is om een verzuimverzekering is af te sluiten. Daarnaast merken we dat ook steeds vaker de keuze wordt gemaakt om een ontzorgverzekering af te sluiten. De reden achter deze keuze is het risico dat een personeelslid langdurig ziek wordt. De kosten in de eerste twee jaar kunnen namelijk door de verplichtingen uit de wet poortwachter behoorlijk oplopen. Denk hierbij aan kosten tussen de €5000 en €9000 euro. Juist de kleine ondernemer wil niet voor dit soort verrassingen komen te staan. Wij merken dat daarom bij klein MKB de voorkeur vaak uitgaat naar de ontzorgverzekering.

 

Hoe kunnen wij u helpen?
Waarom zou je Progrezz Risicobeheersing, Bedrijfsverzekeringen en verzuimanagement inschakelen voor advies? Wij zien dat de premies voor verzuimverzekeringen behoorlijk uiteenlopen. Om je het beste advies te kunnen geven, doen wij zelf ook marktonderzoek naar deze verzekeringen. Als wij hierbij kijken naar 8 verschillende verzekeringmaatschappijen zien we dat een premie verschil van 45% geen zeldzaamheid is. Omdat een premie van een verzuimverzekering tussen de 2% en 6% van het loon zit, kunnen daar behoorlijke besparingen op worden behaald. Wij vergelijken daarnaast ook de onderlinge voorwaarden van de verzekeraar. Om zo tot de best mogelijke verzekering en premie voor jou te komen. Het grote voordeel aan het onderbrengen van je verzekering bij ons, is het feit onder andere het aan- en afmelden van je personeel allen bij de naverrekening dient te gebeuren. Er zijn dus geen overbodige mutaties.

 

Mocht je na het lezen van deze blog behoefte hebben om hier over door te praten. Neem dan gerust contact op met Adriaan Beirnaert. Wanneer de maatschappij voor 01-11-2021 bericht van ons ontvangt dat je liever gebruik maakt van een andere verzekeraar. Dan zorgen wij er voor dat je per 01-01-2022 een nieuwe verzuimverzekering met betere voorwaarden en/of premies hebt.