Tips en besparingen verzekeringen tijdens Corona crisis

Tips en besparingen op verzekeringen

Wij van Progrezz willen u graag helpen met tips en besparingen op verzekeringen tijdens Corona crisis, om u te helpen uw uitgaven te beperken. Daarnaast willen wij u helpen om met de maatschappijen in overleg te gaan of u de mogelijkheid heeft om de betaling voor uw verzekeringen 30-60 dagen op te schorten. Mocht u daar behoefte aan hebben, belt u gerust. Wij proberen u op zo’n kort mogelijke tijd reactie op uw vragen te geven.

Bent u geen klant van ons, dan staat het u ook vrij om ons te bellen. Ook voor u zullen wij uw vragen voor zover wij de mogelijkheden hebben geheel vrijblijvend beantwoorden. Dit doen wij belangeloos.

In onderstaand overzicht geven wij bepaalde punten aan waar u op kunt bezuinigen met uw verzekeringen. Maar ook geven wij aan dat u mogelijk aan bepaalde oplossingen kan denken, waar u voorheen niet aan gedacht zou hebben.

Besparingen:
Bij zakelijke verzekeringen is de premie veelal afhankelijk van de omzet/ bruto winst en vaste lasten. Dit is voornamelijk van toepassing op de volgende soorten verzekeringen

  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Bedrijfsschade

 

In deze tijd dat het Coronavirus heerst, zal uw omzet en bruto winst mogelijk geheel of gedeeltelijk dalen, terwijl uw vaste kosten gelijk blijven. Het gevolg hiervan is dat u nu onbedoeld  teveel premie betaalt. Mogelijk heeft u personeelsleden moeten ontslaan, of maakt u gebruik van de regeling NOW. Op het moment dat u dit doet moet u er aan denken of uw verzuimverzekering nog wel passend is. Mogelijk betaalt u nu teveel premie voor personeelsleden die niet werkzaam zijn. Deze premie krijgt u volgend jaar pas terug, echter de financiële armslag heeft u nu nodig.

Normaal gesproken beredeneert de verzekeringsmaatschappij namelijk als volgt: U betaalt een bepaalde premie per jaar. Deze premie is gebaseerd op de omzet, bruto winst en vaste kosten. Als op het einde van het jaar blijkt dat er wijzigingen zijn opgetreden krijgt u afhankelijk vaneen stijging of daling een naheffing of u krijgt premie terug.

Dit betekent dat u nu mogelijk 8 maanden tot het einde van het  jaar teveel premie betaalt en pas over 8 maanden geld terug krijgt. Om dit te voorkomen zullen wij in overleg met u contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij om deze premie nu al te verlagen. Dit slechts met een doel: u nú meer financiële armslag geven.

Besparing op  uw Ziekteverzuimverzekering

Mogelijk heeft u personeelsleden moeten ontslaan, of maakt u gebruik van de regeling NOW. Op het moment dat u dit doet moet u er aan denken of uw verzuimverzekering nog wel passend is. Mogelijk betaalt u nu teveel premie voor personeelsleden die niet werkzaam zijn. Deze premie krijgt u volgend jaar pas terug, echter de financiële armslag heeft u nu nodig. 

Nu weten wij dat het niet eenvoudig is om in alle situaties de premie te verlagen, maar wij zien ook dat wij met een behoorlijke inspanning vanuit onze kant mooie successen hierin hebben geboekt. Schroom ook niet om hierover met ons te overleggen, ongeacht of u nu van ons klant bent of niet.

 Besparing  op  uw  autoverzekeringen

Ook voor autoverzekeringen kunnen onze tips en besparingen op verzekeringen tijdens Corona crisis u helpen. Afhankelijk van hoeveel kilometer u nu per jaar gaat rijden of dat u een auto ter beschikking stelt voor woon/werkverkeer, kan het mogelijk zijn om de premie voor de verzekering te verlagen. Daarnaast kunt u ook overwegen om het voertuig te schorten. U bespaart dan zowel op de verzekeringspremie als op de wegenbelasting. Let wel: uw auto moet dan wel op eigen terrein staan.

Tip: Overlijdensrisicoverzekering

Misschien bij u onderbelicht, maar deze verzekering is een hele goede regeling om het risico af te dekken op voortijdig overlijden. Voorheen werd hier niet altijd over nagedacht. Toch zien wij op dit moment steeds meer aanvragen. Misschien is het ook iets voor u om hier verdere aandacht aan te besteden.
Mocht u bijvoorbeeld een te hoge rekening courant verhouding hebben, dan kunt u  er over nadenken of dit wel of geen risico voor u is.
Ook als er sprake is van een familie bedrijf waarbij de kinderen het overnemen, zal de bank vaak de liquiditeit en solvabiliteit verder bekijken. Immers moet een rekening courant verhouding wel passend zijn. Op het moment van slechte economische vooruitzichten zal een bank minder snel geneigd zijn een nieuwe rekening courant te verstrekken. De gevolgen zullen dan onvermijdelijk een faillissement kunnen betekenen. Om dit te voorkomen is een overlijdens risico verzekering van een paar tientjes per maand een goede oplossing.

AOV-Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Op het moment dat er minder marge wordt gemaakt, is het mogelijk dat het moeilijker wordt om de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering te voldoen. Het beste wat u kunt doen is in overleg gaan met uw tussenpersoon. Hij kan u doorverwijzen naar het juiste telefoonnummer/emailadres, of kan zelf het verzoek tot gedeeltelijke premiebetaling en/of uitstel van premie betaling voor u aanvragen.

Mocht u in staat zijn om voor langere tijd uw premie niet te kunnen voldoen bestaat er bij verschillende verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid om te kiezen voor  een ‘sluimerdekking”. Een sluimerdekking houdt in dat u, afhankelijk per maatschappij, 10-15% van de daadwerkelijke premie betaalt. Dit kan voor een periode van maximaal 1 jaar. In dit jaar heeft u geen dekking voor uw arbeidsongeschiktheid die u in deze periode verkrijgt, echter het voordeel is, dat u na een jaar geen nieuwe gezondheidsverklaring hoeft in te vullen en gewoon geaccepteerd wordt.  Let wel: mocht u in deze periode van  sluimerdekking ziek worden, dan wordt u na de sluimerdekking mogelijk ook uitgesloten van dit voorval.

Zo ziet u: niet iedere oplossing is 100%, echter als het u helpt om met deze tips en besparingen op verzekeringen tijdens de Corona crisis door te komen, kunt u er voor kiezen hier gebruik van te maken.

Liquiditeitsproblemen

Mocht u  gedurende deze periode in liquiditeitsproblemen raken en moeite hebben de premies van de verzekeringen op tijd te voldoen, is het in dit geval ook zeer vaak mogelijk om in overleg met de maatschappij de premie 30-60 dagen later te voldoen. U dient echter in dit geval wel actie te ondernemen. Indien u de maatschappij niet verwittigt en u betaalt niet, bent u niet verzekerd. Indien u WEL contact opneemt blijft u WEL verzekerd.

Uiteraard is  deze regeling geen blijvende oplossing voor het probleem. De uitstel van betaling kan u mogelijk mede ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Horeca en bezorgen

De trend is dat steeds meer horecabedrijven maaltijden aan huis gaan bezorgen. Als u ook deze stap heeft gezet wil ik u vragen uw verzekeringsadviseur te bellen. De reden hiervan is dat de activiteit ‘bezorgen’, uitgesloten is op uw verzekering. Wij zien dat verzekeraars u tijdens deze periode uit coulance een halve aanvullende dekking willen geven. Maar ook hier geldt: U moet zelf actie ondernemen! Wat tijdens het maaltijden bezorgen niet verzekerd blijft, zijn de bestuurders. Bestuurders kunnen zowel een fiets, brommer of auto besturen. Echter ook als uw personeel iets lopend bezorgt en deze krijgt een ongeval is diegene niet verzekerd. Ik raad u dan ook aan dit risico af te dekken.

Hopelijk kunt u iets van deze tips en besparingen op verzekeringen tijdens Corona crisis gebruiken!