Tips en besparingen verzekeringen tijdens Corona crisis

Tips en besparingen op verzekeringen

Wij van Progrezz willen u graag helpen met tips en besparingen op verzekeringen, om tijdens deze crisis uw uitgaven te beperken. Daarnaast willen wij u helpen om met de maatschappijen in overleg te gaan of u de mogelijkheid heeft om de betaling voor uw verzekeringen 30-60 dagen op te schorten. Mocht u daar behoefte aan hebben, belt u gerust. Wij proberen u op zo’n kort mogelijke tijd reactie op uw vragen te geven.

Bent u geen klant van ons, dan staat het u ook vrij om ons te bellen. Ook voor u zullen wij uw vragen voor zover wij de mogelijkheden hebben geheel vrijblijvend beantwoorden. Dit doen wij belangeloos.

In onderstaand overzicht geven wij bepaalde punten aan waar u op kunt bezuinigen met uw verzekeringen. Maar ook geven wij aan dat u mogelijk aan bepaalde oplossingen kan denken, waar u voorheen niet aan gedacht zou hebben.

Besparingen:
Bij zakelijke verzekeringen is de premie veelal afhankelijk van de omzet/ bruto winst en vaste lasten. Dit is voornamelijk van toepassing op de volgende soorten verzekeringen

  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Bedrijfsschade

In deze tijd dat het Coronavirus heerst, zal uw omzet en bruto winst mogelijk geheel of gedeeltelijk dalen, terwijl uw vaste kosten gelijk blijven. Het gevolg hiervan is dat u nu onbedoeld  teveel premie betaalt. Mogelijk heeft u personeelsleden moeten ontslaan, of maakt u gebruik van de regeling NOW. Op het moment dat u dit doet moet u er aan denken of uw verzuimverzekering nog wel passend is. Mogelijk betaalt u nu teveel premie voor personeelsleden die niet werkzaam zijn. Deze premie krijgt u volgend jaar pas terug, echter de financiële armslag heeft u nu nodig.

Normaal gesproken beredeneert de verzekeringsmaatschappij namelijk als volgt: U betaalt een bepaalde premie per jaar. Deze premie is gebaseerd op de omzet, bruto winst en vaste kosten. Als op het einde van het jaar blijkt dat er wijzigingen zijn opgetreden krijgt u afhankelijk vaneen stijging of daling een naheffing of u krijgt premie terug.

Dit betekent dat u nu mogelijk 8 maanden tot het einde van het  jaar teveel premie betaalt en pas over 8 maanden geld terug krijgt. Om dit te voorkomen zullen wij in overleg met u contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij om deze premie nu al te verlagen. Dit slechts met een doel: u nú meer financiële armslag geven.

Besparing op  uw Ziekteverzuimverzekering

Mogelijk heeft u personeelsleden moeten ontslaan, of maakt u gebruik van de regeling NOW. Op het moment dat u dit doet moet u er aan denken of uw verzuimverzekering nog wel passend is. Mogelijk betaalt u nu teveel premie voor personeelsleden die niet werkzaam zijn. Deze premie krijgt u volgend jaar pas terug, echter de financiële armslag heeft u nu nodig. 

Nu weten wij dat het niet eenvoudig is om in alle situaties de premie te verlagen, maar wij zien ook dat wij met een behoorlijke inspanning vanuit onze kant mooie successen hierin hebben geboekt. Schroom ook niet om hierover met ons te overleggen, ongeacht of u nu van ons klant bent of niet.

 Besparing  op  uw  autoverzekeringen

Afhankelijk van hoeveel kilometer u nu per jaar gaat rijden of dat u een auto ter beschikking stelt voor woon/werkverkeer, kan het mogelijk zijn om de premie voor de verzekering te verlagen. Daarnaast kunt u ook overwegen om het voertuig te schorten. U bespaart dan zowel op de verzekeringspremie als op de wegenbelasting. Let wel: uw auto moet dan wel op eigen terrein staan.

Tip: Overlijdensrisicoverzekering

Misschien bij u onderbelicht, maar deze verzekering is een hele goede regeling om het risico af te dekken op voortijdig overlijden. Voorheen werd hier niet altijd over nagedacht. Toch zien wij op dit moment steeds meer aanvragen. Misschien is het ook iets voor u om hier verdere aandacht aan te besteden.
Mocht u bijvoorbeeld een te hoge rekening courant verhouding hebben, dan kunt u  er over nadenken of dit wel of geen risico voor u is.
Ook als er sprake is van een familie bedrijf waarbij de kinderen het overnemen, zal de bank vaak de liquiditeit en solvabiliteit verder bekijken. Immers moet een rekening courant verhouding wel passend zijn. Op het moment van slechte economische vooruitzichten zal een bank minder snel geneigd zijn een nieuwe rekening courant te verstrekken. De gevolgen zullen dan onvermijdelijk een faillissement kunnen betekenen. Om dit te voorkomen is een overlijdens risico verzekering van een paar tientjes per maand een goede oplossing.

Geen commentaar mogelijk.

Pin It on Pinterest