Verzuimmanagement

Het ziekteverzuim verlagen binnen uw organisatie met behulp van verzuimmanagementZiekte verzuim komt voor 62% uit de organisatie. Met bedrijfskundig verzuimmanagement bent u in staat uw verzuim structureel met 20% te verlagen.

In dit artikel uit het AD leest u wat de voordelen van ons bedrijfskundig verzuimmanagementmodel voor uw organisatie kunnen betekenen. Niet alleen de sfeer en cultuur op de werkvloer zullen verbeteren, maar u haalt er ook financiële voordelen uit.

Deze afbeelding is te gebruiken met bronvermelding van www.progrezz.nl

Focus op hoofdzaken om verzuim te verlagen

Door gebruik te maken van het Verzuimmanagementmodel voorkomt men dat men zich laat afleiden van allerlei randzaken die te maken hebben met verzuim.
Bedenkt u zich dat verzuim vaak veroorzaakt wordt door arbeidsomstandigheden. Omdat het begrip arbeidsomstandigheden erg breed is bestaat de mogelijkheid dat men
alleen díe oorzaken elimineert, welke slechts van beperkte invloed zijn op het verzuim.
Door gebruik te maken van ons verzuimmanagementmodel is men in staat effectief en stapsgewijs de belangrijke oorzaken van het verzuim en de gevolgen hiervan voor uw organisatie inzichtelijk te maken.

Ons Verzuimmanagementmodel is opgesteld in 7 onderdelen

Deze onderdelen stellen ons in staat u structureel te begeleiden in het terugdringen van het verzuim, het verhogen van de betrokkenheid binnen uw organisatie van de medewerkers én het verlagen van de belastbaarheid. Mocht u na het lezen van ons Verzuimmanagementmodel vragen hebben kunt u ons vrijblijvend zonder verplichtingen bellen of mailen voor meer informatie.

Uitleg van het Verzuimmanagementmodel

Het Verzuimmanagementmodel is een systematische onderzoeksmethode. Hierbij onderzoeken wij op een bedrijfskundige wijze uw organisatie.
Uit deze onderzoeksresultaten analyseren wij de hoofdoorzaken die van invloed zijn op het verzuim binnen uw bedrijf. Ook kijken wij naar de samenhang van deze oorzaken met andere onderdelen binnen uw organisatie.
Omdat uw bedrijf niet uitsluitend bestaat uit leidinggevenden, maar ook uit andere werknemers, zullen wij voor de juistheid van ons onderzoek beide groepen meenemen.
De reden waarom wij dit model ontwikkeld hebben is dat wij hierdoor in staat zijn op een efficiënte manier de feitelijke oorzaken duidelijk krijgen.
Na het onderzoek bent u in staat om een evenwichtige homogene samenhang binnen de organisatie te creëren. Hierdoor behaalt u het hoogst mogelijke effectieve resultaat ten aanzien van het (ziekte)verzuim. Op deze manier gebruikt u de voordelen van het verzuimmanagementmodel in uw eigen bedrijf!

Wat onderzoekt het Verzuimmanagementmodel

Ons Verzuimmanagementmodel stelt ons in staat om op een systematische bedrijfskundige manier onderzoek te doen naar de oorzaken die het verzuim beïnvloeden.
Tijdens dit onderzoek besteden wij specifiek aandacht aan de volgende onderdelen:

1. Strategie

verzuimmanagement modelEen strategie geeft richting aan wat u wilt bereiken. Om dit doel te bereken, wilt u ook een en ander monitoren. In ons onderzoek is één vraag die steeds terugkomt:
“Wat heeft de HR medewerker/leidinggevende daadwerkelijk bijgedragen om onze strategie te bereiken?” Hoewel deze vraag prikkelend kan zijn, is deze van
essentieel belang als men oplossingsgericht bezig wilt zijn met verzuimmanagement.

2. Het stellen van doelen

Als er een strategie bekend is kan men doelen stellen. Deze doelen doen recht aan het behalen van die strategie. Als u doelen stelt, is het belangrijk te weten welke sturingselementen u moet inzetten om de doelen effectief te halen. U wilt hiervoor ook een tijdsduur vaststellen. In ons onderzoeksrapport geven wij aan op welke factoren u het beste kunt sturen.

3. Wijziging van structuren

Door het bij- of vaststellen van de doelen zal mogelijk de structuur veranderd gaan worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld afdelingen zijn, die gaan samenwerken. Daardoor krijgen medewerkers andere taken en verantwoordelijkheden.
Er zijn twee structuren, beide hebben voor-en nadelen. Door vooraf te bepalen welke structuur het beste bij uw organisatie past en deze te koppelen aan uw integraal verzuimmanagement, kunt u het verzuim effectief verlagen. Daarmee verhoogt u de betrokkenheid binnen uw organisatie.
Tijdens het proces wordt duidelijk of er personeelsleden zijn, die geschikt zijn om een bepaalde (andere) rol op zich te kunnen nemen. Ook is het vooraf duidelijk welke collega’s een mogelijke training moeten volgen.

4. Systemen

Er bestaan verschillende soorten systemen. Welke systemen zijn bij uw organisatie van toepassing? Heeft u een geautomatiseerd rapportagesysteem of bewaart u nog alles op papier? Of heeft u een “vinkjes-controle-structuur”?
Wanneer u bezig bent met verzuimmanagement krijgt u inzicht in de systemen die de belastbaarheid binnen uw organisatie verhogen. Wat nog belangrijker is: u leert wat u binnen uw organisatie kunt aanpassen, zodat u die belastbaarheid juist kunt verlagen.

5. Cultuur

Wij kunnen tijdens ons onderzoek signalen krijgen dat er binnen een organisatie een verkeerde cultuur heerst. Maar wat is een verkeerde cultuur? Wie vindt dat? Zijn dat de leidinggevenden of zijn dat de overige medewerkers?
Is sprake van er een machtsgerichte- of taakgerichte cultuur? Welke cultuur heeft de voorkeur van alle werknemers?
Tijdens ons onderzoek met het Verzuimmanagementmodel zullen wij aandacht geven aan bovengenoemde culturen, zowel de huidige én de gewenste cultuur.

 

6. De stijl van leidinggeven

De stijl van leidinggeven is misschien wel het belangrijkste onderdeel van van het Verzuimmanagementmodel.
Dit deel van het onderzoek richt zich zowel op de leidingsstijl van het gehele MT als op de individuele stijl van leidinggeven.
Het Verzuimmanagementmodel laat duidelijk zien welke veranderingen nodig zijn voor de organisatie. Ook ziet u meteen of men in staat is met het huidige team de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om het verzuim te kunnen verlagen.

7. Personeel

Bij het onderzoek wordt uiteraard ruim aandacht besteed aan het personeel. Onder personeel wordt in dit onderzoek overigens zowel de leidinggevenden als de overige medewerkers verstaan. Weten uw medewerkers waar de organisatie naar toe wilt? Weten ze welke doelen jullie stellen?
Moeten de medewerkers daar uitsluitend in betrokken worden, of is het wenselijk dat ze daarin ook getraind worden?

Uw voordelen met het Verzuimmanagementmodel

Samengevat: als u binnen uw organisatie bezig bent met verzuimmanagement, bent u in staat om op een effectieve wijze uw verzuimpercentage te verlagen. Het maakt niet uit in welke sector u werkzaam bent. Of dat nu in de zorgsector is of op ander gebied: wij onderzoeken uw organisatie door middel van een bedrijfskundig onderzoek. Door gebruik te maken van het Verzuimmanagement, bent u in staat de onderliggende en de “sluimerende” oorzaken van het verzuim te analyseren. Daarna verhoogt u de betrokkenheid binnen uw organisatie  en vermindert u de belastbaarheid. Hierdoor zullen uw verzuimcijfers significant dalen.
Bijkomend voordeel is, dat u tevens de aantrekkingskracht binnen uw regio vergroot voor het aantrekken van nieuw personeel.

Het eerste jaar bespaart u 15-20% op uw verzuimkosten.
Na 2 jaar zal deze besparing gemiddeld oplopen naar 25%.

Als u wilt weten hoeveel uw kunt besparen op uw  verzuimkosten, kunt u contact met ons opnemen. Klik daarvoor op deze knop:

[button text=”Vrijblijvend meer weten over uw voordelen van het managementmodel?” link=”https://progrezz.nl/contact/” style=”primary” size=”large” target=”_self” display=”block” icon=”no”]

Wij wensen u succes met het effectief verlagen van uw verzuim.