Category Archives: Belegging

Erfbelasting en liquiditeitsproblemen

Erfbelasting en liquiditeitsproblemen De ontvanger van een erfenis moet belasting betalen. De wetgever heeft de scherpste randjes van de erfbelasting en liquiditeitsproblemen weggenomen door te werken met vrijstellingen. De vrijstelling is het bedrag waarover de ontvanger van een erfenis geen belasting hoeft te betalen.   Voor 2016 gelden de volgende vrijstellingen. Relatie met overledene Bedrag…
Ik wil dit lezen!

Op 1 januari 2017 verandert de Rendementsheffing

Op 1 januari 2017 verandert de Rendementsheffing Met ingang van 1 januari 2017 gaat de rendementsheffing over vermogen in box 3 veranderen. Wij vatten hieronder deze wijziging samen.   Fictief rendement Heeft u inkomen uit vermogen, bijvoorbeeld rente over spaargeld, dividend uit aandelen of huurinkomsten uit een tweede woning? In uw belastingaangifte hoeft u de…
Ik wil dit lezen!

Hogere rente over spaargeld in het buitenland

Meer rente over spaargeld in het buitenland Banken betalen in Nederland op dit moment een zeer lage rente. In veel ander landen van Europa liggen de rentes fors hoger. Waar spaarders in Nederland maximaal 0,8 % rente op spaargeld ontvangen, betalen banken in veel andere landen van Europa tot 2,5 %, dus fors meer rente…
Ik wil dit lezen!