Category Archives: erfrecht

Erfgenamen (iets) beter beschermd

Erfenis: Erfgenamen (iets) beter beschermd Op 1 januari 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet geeft erfgenamen enige bescherming tegen het risico dat zij geen bezittingen maar schulden erven vanuit een erfenis. We leggen graag uit wat deze wijziging inhoudt. Weigeren of aanvaarden onder voorbehoud Bij een overlijden gaan…
Ik wil dit lezen!

Uitsluitingsclausule bij schenking dit jaar nog van belang

Uitsluitingsclausule bij schenking dit jaar nog van belang Ouders kunnen een geldbedrag schenken aan hun kinderen. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning. Als het kind getrouwd is of geregistreerd partner is zonder dat huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, dan valt het geschonken bedrag in de gemeenschap van goederen. Dit heeft als gevolg, dat – als…
Ik wil dit lezen!

Schenkingsrecht wordt verruimd

Schenkingsrecht wordt verruimd Het kabinet stelt voor om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 weer te verruimen naar € 100.000,-. Het betreft hier een permanente verruiming van het schenkingsrecht, dus niet een tijdelijke actie zoals in 2013 en 2014.   Overgangsrecht Er komt een overgangsrecht. Heeft u in 2015 of 2016…
Ik wil dit lezen!

Erfbelasting en liquiditeitsproblemen

Erfbelasting en liquiditeitsproblemen De ontvanger van een erfenis moet belasting betalen. De wetgever heeft de scherpste randjes van de erfbelasting en liquiditeitsproblemen weggenomen door te werken met vrijstellingen. De vrijstelling is het bedrag waarover de ontvanger van een erfenis geen belasting hoeft te betalen.   Voor 2016 gelden de volgende vrijstellingen. Relatie met overledene Bedrag…
Ik wil dit lezen!

Waarom is er een testamentenregister?

Waarom is er een testamentenregister? In Nederland bestaat het Centraal testamentenregister.  In dit register worden geregistreerd wie een testament heeft opgesteld, wanneer dit heeft plaatsgevonden en welke notaris het testament heeft opgemaakt. Waarom is er een testamentregister? Met behulp van dit register kunnen nabestaanden altijd zekerheid krijgen of de overledene wel        …
Ik wil dit lezen!

Verlagen van erfbelasting, een goed testament helpt!

Velen ervaren het als niet terecht dat nabestaanden over de waarde van een erfenis nog eens belasting moeten betalen. Het verlagen van erfbelasting kan door het goedopstellen van een testament. De wetgever komt aan dit gevoel (een beetje) tegemoet door te werken met vrijstellingen. Voor 2016 bedragen deze vrijstellingen: Relatie met overledene. U bent: Bedrag…
Ik wil dit lezen!