Category Archives: Overig

OVERLIJDENSDEKKINGEN REGELMATIG BEOORDELEN

Wij adviseren iedereen om regelmatig zijn overlijdensrisicoverzekeringen te (laten) beoordelen. In dit artikel leggen wij graag uit waarom wij tot dit advies komen. Een overlijdensrisicoverzekering biedt zekerheid Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten als financieel vangnet voor de nabestaanden. Een dergelijke verzekering kan worden afgesloten in het kader van de aankoop van een woning en de daarmee…
Ik wil dit lezen!

Nationale Hypotheek Garantie ook beschikbaar voor ZZP’er

Het aantal zelfstandigen zonder personeel, zzp’ers, in Nederland groeit explosief. Jaarlijks starten er tussen de 120.000 en 140.000 Nederlanders een onderneming. Meer dan 90 % start als zzp’er. Tot voor kort konden deze zzp’ers bij de aankoop van een woning vaak moeilijk een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie aanschaffen. Belang Nationale Hypotheek Garantie De…
Ik wil dit lezen!

Aansprakelijk voelen of zijn: een groot verschil

De algemene rechtsregel is dat wanneer door uw schuld een ander schade krijgt u deze schade moet vergoeden. Soms gaat de wet verder en moet u ook de schade vergoeden terwijl u aan de oorzaak van de schade niet echts iets te verwijten valt. Bijna elke consument heeft voor dit soort risico’s een aansprakelijkheidsverzekering voor…
Ik wil dit lezen!

Honden en de aansprakelijkheidsverzekering

Honden en de aansprakelijkheidsverzekering Achttien procent van de Nederlandse huishoudens heeft één of meerdere honden. Honden zijn bijna altijd braaf. Maar niet altijd. Op jaarbasis vinden er circa 150.000 bijtincidenten plaats. Bijtende honden kunnen vanuit verzekeringsoogpunt de nodige vragen oproepen, waaronder over de aansprakelijkheidsverzekering. Eigenaar aansprakelijk Eerst maar eens de hoofdregel. De eigenaar van een…
Ik wil dit lezen!

Erfgenamen (iets) beter beschermd

Erfenis: Erfgenamen (iets) beter beschermd Op 1 januari 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet geeft erfgenamen enige bescherming tegen het risico dat zij geen bezittingen maar schulden erven vanuit een erfenis. We leggen graag uit wat deze wijziging inhoudt. Weigeren of aanvaarden onder voorbehoud Bij een overlijden gaan…
Ik wil dit lezen!

U leent iets en het gaat kapot, wat nu.

U leent iets van een ander en het gaat kapot. En nu? De opzichtclausule: Eén moment van onoplettendheid kan leiden tot enorme financiële schade. Denk maar aan de situatie dat u als voetganger bij het oversteken van de straat niet oplet en een fietser daardoor valt. Als de fietser door de val invalide raakt, kan de…
Ik wil dit lezen!

Bij wie leent u geld; nieuws voor particulieren

Hypotheek zelf regelen! Bij wie leent u geld? Hypotheek zelf regelen: De meeste consumenten die een woning willen kopen, sluiten hiervoor een hypotheek af. Omdat het gaat over een verplichting die u voor een lange periode aangaat, is het verstandig u hierover goed te laten adviseren. Een van de zaken waarover een goed adviseur met…
Ik wil dit lezen!

Uitsluitingsclausule bij schenking dit jaar nog van belang

Uitsluitingsclausule bij schenking dit jaar nog van belang Ouders kunnen een geldbedrag schenken aan hun kinderen. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning. Als het kind getrouwd is of geregistreerd partner is zonder dat huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, dan valt het geschonken bedrag in de gemeenschap van goederen. Dit heeft als gevolg, dat – als…
Ik wil dit lezen!

Pensioenleeftijd opnieuw gestegen. De gevolgen voor u?

Pensioenleeftijd opnieuw gestegen Door betere voeding, huisvesting en medische zorg worden mensen steeds ouder. Zou de pensioenleeftijd waarop recht ontstaat op een AOW-uitkering niet ook stijgen, dan zou dit betekenen dat mensen over een steeds langere periode recht hebben op een AOW-uitkering. De politiek heeft echter gekozen voor een systeem waarbij ouderen tot hun overlijden…
Ik wil dit lezen!

De WOZ-waarde van elke woning wordt openbaar

WOZ waarde openbaar De overheid kent strenge wet- en regeling, met een heuse Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens die bedrijven en organisaties kan beboeten, die slordig omgaan met gegevens van personen. Met dit in het achterhoofd is het misschien een beetje vreemd dat diezelfde overheid een site heeft geopend, waarvan het de bedoeling is dat iedereen die…
Ik wil dit lezen!