Category Archives: recht

Bij wie leent u geld; nieuws voor particulieren

Hypotheek zelf regelen! Bij wie leent u geld? Hypotheek zelf regelen: De meeste consumenten die een woning willen kopen, sluiten hiervoor een hypotheek af. Omdat het gaat over een verplichting die u voor een lange periode aangaat, is het verstandig u hierover goed te laten adviseren. Een van de zaken waarover een goed adviseur met…
Ik wil dit lezen!

Uitsluitingsclausule bij schenking dit jaar nog van belang

Uitsluitingsclausule bij schenking dit jaar nog van belang Ouders kunnen een geldbedrag schenken aan hun kinderen. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning. Als het kind getrouwd is of geregistreerd partner is zonder dat huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, dan valt het geschonken bedrag in de gemeenschap van goederen. Dit heeft als gevolg, dat – als…
Ik wil dit lezen!

Onafhankelijk financieel advies voor u belangrijk

Onafhankelijk financieel advies voor u belangrijk Consumenten zijn bij de aanschaf van een verzekering of bij het aangaan van een hypotheek het meest gebaat bij onafhankelijk financieel advies.     Drie belangrijke voordelen van advies zijn: De voorwaarden van verzekeringen en hypotheken kunnen sterk verschillen, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij of bank die deze aanbiedt. Direct…
Ik wil dit lezen!

Belastingvrije schenking en de extra schenkingsvrijstelling 2017

 Belastingvrije schenking en de schenkingsvrijstelling 2017 In 2017 is het weer mogelijk om een belastingvrije schenking te doen voor de aankoop of verbetering van de woning of aflossing van de hypotheekschuld. De zogenoemde schenkingsvrijstelling. In 2014 gold deze vrijstelling ook. In de praktijk blijken vooral ouders van deze regeling gebruik te maken om hun kinderen te…
Ik wil dit lezen!

Schenkingsrecht wordt verruimd

Schenkingsrecht wordt verruimd Het kabinet stelt voor om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 weer te verruimen naar € 100.000,-. Het betreft hier een permanente verruiming van het schenkingsrecht, dus niet een tijdelijke actie zoals in 2013 en 2014.   Overgangsrecht Er komt een overgangsrecht. Heeft u in 2015 of 2016…
Ik wil dit lezen!

Wat is rentemiddeling precies?

Wat is rentemiddeling: zinvol om te onderzoeken   De hypotheekrente is op dit moment heel laag. Hoe lang deze rente zo laag blijft, weet niemand zeker. Indien u nu een hypotheek heeft waarvan pas over bijvoorbeeld 3 jaar opnieuw de hoogte van de rente wordt vastgesteld, is er een risico dat de rente tegen die…
Ik wil dit lezen!

Wisselen werkgever en pensioen, hoe zit het?

Wisselen werkgever en pensioen, hoe zit het? De meeste werknemers bouwen bij hun werkgever pensioenrechten op. Feitelijk is dit uitgesteld loon, dat na de pensioendatum beschikbaar komt. Verandert u van werkgever, dan houdt u aanspraak op door u opgebouwde pensioenrechten.     Nieuwe pensioenrechten bij nieuwe werkgever? Waarschijnlijk gaat u bij uw nieuwe werkgever opnieuw…
Ik wil dit lezen!

Ingangsleeftijd AOW zal verder stijgen

Ingangsleeftijd AOW zal verder stijgen Vanaf 2017 zal de regering elk jaar de leeftijd, waarop de AOW vijf jaar later ingaat, vaststellen. Naar mate de levensverwachting verder stijgt, zal ook de ingangsdatum van de AOW naar een latere leeftijd verschuiven. Tot 2021 gaat de AOW leeftijd in ieder geval in stappen omhoog van 65 naar…
Ik wil dit lezen!

Gevolgen stijging gemiddelde levensverwachting

Gevolgen stijging gemiddelde levensverwachting De verwachting is dat de stijgende trend van de resterende levensverwachting van 65-jarigen zich in de toekomst voortzet. Onder meer door medisch-technologische doorbraken kan deze levensverwachting sterk stijgen, maar ook door een grotere bewustwording van de risico’s van roken en overgewicht stijgt de levensverwachting Hogere pensioenpremies Wanneer mensen gemiddeld ouder worden, zullen…
Ik wil dit lezen!

Waarom is er een testamentenregister?

Waarom is er een testamentenregister? In Nederland bestaat het Centraal testamentenregister.  In dit register worden geregistreerd wie een testament heeft opgesteld, wanneer dit heeft plaatsgevonden en welke notaris het testament heeft opgemaakt. Waarom is er een testamentregister? Met behulp van dit register kunnen nabestaanden altijd zekerheid krijgen of de overledene wel        …
Ik wil dit lezen!