Category Archives: vermogensrecht

Uitsluitingsclausule bij schenking dit jaar nog van belang

Uitsluitingsclausule bij schenking dit jaar nog van belang Ouders kunnen een geldbedrag schenken aan hun kinderen. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning. Als het kind getrouwd is of geregistreerd partner is zonder dat huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, dan valt het geschonken bedrag in de gemeenschap van goederen. Dit heeft als gevolg, dat – als…
Ik wil dit lezen!

De WOZ-waarde van elke woning wordt openbaar

WOZ waarde openbaar De overheid kent strenge wet- en regeling, met een heuse Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens die bedrijven en organisaties kan beboeten, die slordig omgaan met gegevens van personen. Met dit in het achterhoofd is het misschien een beetje vreemd dat diezelfde overheid een site heeft geopend, waarvan het de bedoeling is dat iedereen die…
Ik wil dit lezen!

Berekening maximaal haalbare hypotheek steeds ingewikkelder

hypotheek advies Brabant Berekening maximaal haalbare hypotheek steeds ingewikkelder Vrijwel iedereen die een woning koopt zal daarvoor een hypotheek moeten afsluiten. Het is verstandig om, voordat u zich op de woningmarkt gaat oriënteren, al te onderzoeken wat het maximum bedrag is dat u kunt lenen. Dat voorkomt dat u wellicht al in onderhandeling treedt met…
Ik wil dit lezen!

Schenkingsrecht wordt verruimd

Schenkingsrecht wordt verruimd Het kabinet stelt voor om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 weer te verruimen naar € 100.000,-. Het betreft hier een permanente verruiming van het schenkingsrecht, dus niet een tijdelijke actie zoals in 2013 en 2014.   Overgangsrecht Er komt een overgangsrecht. Heeft u in 2015 of 2016…
Ik wil dit lezen!

Waarom is er een testamentenregister?

Waarom is er een testamentenregister? In Nederland bestaat het Centraal testamentenregister.  In dit register worden geregistreerd wie een testament heeft opgesteld, wanneer dit heeft plaatsgevonden en welke notaris het testament heeft opgemaakt. Waarom is er een testamentregister? Met behulp van dit register kunnen nabestaanden altijd zekerheid krijgen of de overledene wel        …
Ik wil dit lezen!

Op 1 januari 2017 verandert de Rendementsheffing

Op 1 januari 2017 verandert de Rendementsheffing Met ingang van 1 januari 2017 gaat de rendementsheffing over vermogen in box 3 veranderen. Wij vatten hieronder deze wijziging samen.   Fictief rendement Heeft u inkomen uit vermogen, bijvoorbeeld rente over spaargeld, dividend uit aandelen of huurinkomsten uit een tweede woning? In uw belastingaangifte hoeft u de…
Ik wil dit lezen!

Hogere rente over spaargeld in het buitenland

Meer rente over spaargeld in het buitenland Banken betalen in Nederland op dit moment een zeer lage rente. In veel ander landen van Europa liggen de rentes fors hoger. Waar spaarders in Nederland maximaal 0,8 % rente op spaargeld ontvangen, betalen banken in veel andere landen van Europa tot 2,5 %, dus fors meer rente…
Ik wil dit lezen!

Verdeling bezit bij huwelijk verandert met nieuwe wet

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Indien de wet ook in de Eerste Kamer wordt aangenomen, betekent dit een grote wijziging ten opzichte van de praktijk zoals die op dit moment bestaat over verdeling bezit bij huwelijk. Huidige situatie Onder de huidige wetgeving is het uitgangspunt, dat…
Ik wil dit lezen!