Is een leegstaand pand verzekerd tijdens corona crisis

Het antwoord op de vraag of leegstaande panden verzekerd zijn ten gevolge van de coronacrisis verschilt per verzekeraar.

Verzekeraars kijken naar de omstandigheden van het geval. Ze beoordelen de risico’s en betrekken hierbij uiteraard de polisvoorwaarden. Uiteraard wordt  er zo veel als mogelijk rekening gehouden  met de huidige Corona crisis. Specifieke clausules ten aanzien van de beheersing van de risico’s blijven wel gelden, denk hierbij aan bijvoorbeeld de verplichting het alarmsysteem te activeren en preventiemaatregelen te treffen.

Uiteraard is het aan te raden, los van de verzekeringsdekking dat een pand tijdens de leegstand regelmatig geïnspecteerd wordt.

Hieronder een kort overzicht hoe bepaalde maatschappijen met de dekkingen omgaan

  • Avéro/ Achmea: Geen meldplicht, meer info download
  • De Goudse: Bij schade tijdens crises doet verzekeraar geen beroep op bepalingen in polis m.b.t leegstand.
  • Klaverblad:Dekking blijft gehandhaafd.

Heeft u uw verzekering via een andere maatschappij verzekerd, neem dan contact met hen op, uiteraard staat het vrij om ons te bellen 06-42700825 

Meer informatie en tips over verzekeringen tijdens de corona crisis  kunt u vinden op deze pagina