IT Omgeving onveilig

IT Omgeving onveilig

IT omgeving van ondernemingen niet goed beschermd, dit kan leiden tot data verlies of dat u niet kan werken omdat uw gegevens gegijzeld zijn.