Invloed stijl leidinggeven op verzuim

De invloed van de stijl van leidinggeven op verzuim.

de stijlen van leidinggeven leiding geven ziekteverzuim dynamiek organisatie bedrijfskundig onderzoekWist u dat de stijl van leidinggeven van invloed is op het verzuimmanagement binnen uw bedrijf? Wij kunnen door middel van een bedrijfskundig onderzoek de stijl van leidinggeven in uw organisatie verduidelijken. In de media verschijnen verschillende artikelen over dit thema, wat aangeeft dat dit een hot item is.
Maar wat houdt de stijl van leidinggeven nu precies in? Welke stijlen van leiding geven zijn er? Welke stijl van leiding geven past er binnen uw organisatie?
Dit zijn enkele vragen die wij meenemen binnen ons bedrijfskundig verzuimonderzoek. Het doel van dit onderzoek is de verzuimkosten met 20% te verlagen. Wij doen dit door concrete voorstellen te doen, om onder andere de betrokkenheid van het personeel te verhogen en hun belastbaarheid te verlagen.

De stijlen van leidinggeven nader uitgelegd

Bedrijfskundig onderzoek op de stijl van leidinggeven gaat uit van zes verschillende stijlen van leidinggeven. Ik leg ze hieronder uit en geef aan welke invloed deze stijlen hebben op uw team van leidinggevenden.

1) Nihilist:

De nihilist is iemand die bij iedere teamvergadering aanwezig is. Na de vergadering trekt hij zijn eigen conclusies. Hierdoor voert hij de zojuist besproken actiepunten niet uit.
Met andere woorden: deze persoon heeft geen werkelijk toegevoegde waarde in de organisatie.

2) Autoritair:

Degene die op autoritair gedrag zijn manier van leidinggeven uitvoert, kan men onder andere op de volgende manieren herkennen:
* Deze heeft het niet over medewerkers, maar spreekt over “poppetjes”
* Zegt wat er moet gebeuren en duldt geen tegenstand
* Bepaalt in zijn eentje de strategie
* Heeft geen gevoel voor het personeel, maar benadert het personeel op een zakelijke
manier

3) Countryclub:

Deze stijl van leiding geven zien wij helaas vaak. De kenmerken hiervan zijn onder andere:
* De persoon in de countryclub geeft 10 verbeterpunten
* Strategie bepaal je met z’n allen
* Is niet in staat resultaat te boeken
* Tijdens overleg spreekt de leidinggevende zich niet uit
* De beslissing die genomen wordt, wordt niet door hem persoonlijk gedragen
* Spreekt het personeel niet aan op verbeterpunten; laat alles op zijn beloop

4) Teamleider:

Haalt het beste in zijn medewerkers naar boven en is hierdoor efficiënt. Een teamleider herkent men aan de volgende kenmerken:
* Geeft verantwoordelijkheden, maar ook vrijheid
* Doordat er vrijheid wordt gegeven, staat hij ook achter zijn werknemers als het mis
mocht gaan
* Lost niet direct een probleem op, maar gebruikt het voor zijn team als leermoment
* Is oprecht, transparant, complimenteert maar geeft ook negatieve opbouwende feedback,
waarbij hij verbeterpunten en leermomenten toevoegt

5) Paternalist:

Zoals het woord al zegt: deze leidinggevende is een echte vaderfiguur. Dit kan echter killing zijn als u binnen uw organisatie een en ander wenst aan te pakken. U herkent de paternalist aan de volgende gedragingen:
* Is op resultaat gericht maar wil er ook voor je zijn
* “Het werk doen wij zo, dat doen wij namelijk altijd zo.” Laat geen vrijheid bestaan over
de manier van uitvoering
* Zijn naasten zijn de mensen die hij vertrouwt
* Is autoritair

6) Opportunist:

Deze gaat voor eigen gewin, wil de top bereiken. Deze leidinggevende uit zich als iemand die:
* Niet makkelijk is: hij manipuleert en intimideert
*  Ziet dat hij een fout gemaakt heeft en geeft deze ook toe

Leidinggevenden beïnvloeden de dynamiek in uw bedrijf

Zoals u ziet en mogelijk herkent zijn er diverse stijlen van leidinggeven. Als u inzichtelijk heeft welke verschillende stijlen er binnen uw bedrijf zijn, is het ook gemakkelijker te sturen op het team. Met beter inzicht in de leiderschapsstijlen kunt u uw verzuimmanagement verbeteren. Daarnaast is het overzichtelijker om mensen aan te nemen die binnen uw organisatie passen. Al met al geeft deze manier van kijken en toepassen een andere dynamiek binnen uw organisatie. Hierdoor verhoog je de betrokkenheid en vermindert u tegelijkertijd de belastbaarheid van uw personeel.

Bedrijfskundig onderzoek voor uw organisatie?

Bedrijfskundig onderzoek en de stijl van leidinggeven heeft zijn nut al vaker bewezen. Als wij dit onderzoek binnen het team van uw leidinggevenden doen, gebeurt dit niet anoniem. De leidinggevenden zijn de sturende spil in uw organisatie. Het zou dan ook een gemiste kans zijn als wij deze niet persoonlijk onderzocht zouden hebben.

Uw eigen stijl van leidinggeven weten?

Wilt u alvast weten hoe uw persoonlijke stijl van leidinggeven is? Op het moment dat u via onderstaande knop uw naam en e-mailadres invult, krijgt u van ons een korte (online) vragenlijst. Het invullen hiervan vergt een tijdsinvestering van ongeveer 5 minuten. U krijgt  van ons daarna een globale indicatie van uw persoonlijke stijl van leiding geven. Zo weet u alvast welk het effect u zelf heeft op uw organisatie.
Mocht u daarna nog vragen hebben hoor ik het graag.

[button text=”Meer weten over uw stijl van leidinggeven?” link=”https://progrezz.nl/contact/” style=”primary” size=”large” target=”_self” display=”block” icon=”no” class=”btn-wide”]