Gevolgen stijging gemiddelde levensverwachting

Gevolgen stijging gemiddelde levensverwachting

Progrezz pensioen pensioenpremie aanpassen door levensverwachting

De verwachting is dat de stijgende trend van de resterende levensverwachting van 65-jarigen zich in de toekomst voortzet. Onder meer door medisch-technologische doorbraken kan deze levensverwachting sterk stijgen, maar ook door een grotere bewustwording van de risico’s van roken en overgewicht stijgt de levensverwachting

Hogere pensioenpremies

Wanneer mensen gemiddeld ouder worden, zullen pensioenfondsen langer pensioen moeten uitkeren. Om dat mogelijk te maken zullen de pensioenpremies omhoog moeten.

Lagere lijfrente uitkeringen

Zeker nu de rente zo laag is, heeft de stijging van de levensverwachting ook tot gevolg dat het aankopen van een levenslange lijfrente duurder wordt. Of dat een verzekeraar voor het zelfde kapitaal een lagere, levenslange lijfrente biedt.

 

Extra kosten voor zorg

Helaas wordt niet iedereen kerngezond oud. Met het stijgen van de levensverwachting neemt ook de kans toe, dat mensen langer bepaalde vormen van medische zorg nodig hebben. De kosten van zorg zullen dan ook toenemen. Waarbij in de afgelopen jaren een ontwikkeling is te zien, dat burgers een hogere eigen bijdrage aan deze zorg moeten betalen.

 

Heb oog voor de financiële consequenties

De stijging van de levensverwachting is in de basis een verheugende ontwikkeling, maar wel één met de nodige financiële consequenties. Het is belangrijk om te realiseren, dat nadat de periode van betaalde arbeid is geëindigd er nog een lange periode rest, waarin op andere wijze inkomsten moeten worden verkregen. Juist wanneer de pensioengerechtigde leeftijd nog ver weg is, is het verstandig om hierover na te denken. Want dan is er nog een ruime periode om maatregelen te nemen die de inkomenspositie na pensionering verbeteren. Die maatregelen kunnen verschillend zijn.

Ons kantoor is deskundig op het gebied van het meedenken over de financiële toekomst van onze relaties. Wij zullen u echt niet vermoeien met dikke rapporten en scenario’s "met getallen met 2 cijfers achter de komma", maar na een goed gesprek met u kunnen wij u in grote lijnen toch zicht geven op uw financiële horizon en welke maatregelen in uw situatie mogelijk zijn om uw inkomenspositie na pensionering zo positief mogelijk te maken.

Comments are closed.