Informatie over Ziekte verzuimverzekeringen

Een zieke werknemer betekent niet alleen een werkkracht minder. De werkgever is ook verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie. Het ziekteverzuim neemt toe sinds enkele jaren.

Eerst eens wat cijfers. Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid bedroeg in het tweede kwartaal van 2022 gemiddeld 5,4 procent, volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dat betekent dat van de duizend te werken dagen er 54 werden verzuimd wegens ziekte.

 

Sectoren verschillen

De zorg- en welzijnssector springen er negatief uit qua ziekteverzuim, terwijl de financiële dienstverlening de laagste (gemiddelde) verzuimcijfers kent. Wat ook opvalt is dat het gemiddelde verzuim bij ondernemingen met maximaal tien werknemers het laagst ligt, al is er ook hier sprake van een toename.

Kijkend naar de cijfers van 2012 tot en met 2019 zie je dat zulke kleinere bedrijven met rond de 1,5 tot 1,8 procent zeer bescheiden verzuimcijfers kenden, maar vanaf 2020 is er sprake van een verdubbeling.

 

Invloed van Corona op verzuim

De coronapandemie lijkt een voor de hand liggende verklaring, maar ook dit jaar zijn de cijfers dubbel zo hoog als in de periode tot eind 2019 (voor corona dus). Opvallend is dat het verzuim bij bedrijven met tien werknemers of meer in de coronaperiode veel minder sterk toe nam. Het verzuim bij bedrijven met tien tot honderd werknemers en die met meer dan honderd werknemers ligt gemiddeld genomen flink hoger.

 

Toename ziekteverzuim

Bedrijven met honderd werknemers of meer scoren dit jaar met 7 en 6 procent verzuim niet zo best. Zeker sinds begin 2022 is daar een scherpe toename te zien. En al nam het verzuim bij bedrijven met maximaal tien werknemers ook toe, dan nog ligt het gemiddeld gezien aanzienlijk lager. Er lijkt dus een verband te zijn tussen verzuimcijfers en bedrijfsgrootte.

 

Waarom een ziekteverzuimverzekering

Een verzuimverzekering betaalt uitkering van een zieke werknemer, zorgt voor rechtsbijstand, biedt hulp om verzuim te voorkomen, zorgt voor betaling van een boete op grond van de Wet Poortwachter en zelfs de overlijdensuitkering, mocht de werknemer onverhoopt komen te overlijden.

 

Meer weten?

Wil je weten wat de voordelen van een verzuimverzekering voor jouw bedrijf kunnen zijn en hoe Progrezz kan bijdragen aan het verlagen van de verzuimkosten. Lees hieronder onze nieuwste blogs over dit onderwerp: