Ingangsleeftijd AOW zal verder stijgen

Ingangsleeftijd AOW zal verder stijgen

Vanaf 2017 zal de regering elk jaar de leeftijd, waarop de AOW vijf jaar later ingaat, vaststellen. Naar mate de levensverwachting verder stijgt, zal ook de ingangsdatum van de AOW naar een latere leeftijd verschuiven. Tot 2021 gaat de AOW leeftijd in ieder geval in stappen omhoog van 65 naar 67 jaar.

 

Aandacht voor tekorten op AOW

Doordat de ingangsdatum van de AOW niet langer vaststaat, kunnen gaten in financiële voorzieningen ontstaan.

Een voorbeeld: een ondernemer sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In deze verzekering wordt bij arbeidsongeschiktheid een uitkering overeengekomen tot de leeftijd van 65 jaar, omdat ervan wordt uitgegaan, dat op 65-jarige leeftijd de uitkering niet meer nodig is, omdat de ondernemer dan een AOW AOW-uitkering krijgt. Als de AOW-leeftijd op een later moment dan met 65 jaar ingaat en de duur van de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet wordt aangepast, dan ontstaat er een gat in de tijd en daarmee dus een gat in het inkomen. Raakt de ondernemer na zijn 65ste arbeidsongeschikt, dan eindigt op enig moment de uitkering van de arbeidsongeschiktheid, terwijl er nog geen AOW uitkering wordt ontvangen! Dit kan tot gevolg hebben, dat de arbeidsongeschikte (ex-) ondernemer onvoldoende financi‘n heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Dergelijke gaten kunnen ontstaan op meerdere gebieden. Het is daarom belangrijk regelmatig uw financiële toekomstplannen te toetsen aan de hand van de actuele ingangsdatum van de AOW.

 

Bereken uw AOW leeftijd

Er is een handige tool aan de hand waarvan u kunt zien wat in uw situatie uw AOW-leeftijd is. Het is belangrijk is wel om te beseffen, dat deze tool het inzicht geeft van de AOW-leeftijd op basis van de huidige wet. Indien in de toekomst, zoals wordt verwacht, de AOW leeftijd verder gaat stijgen zal de tool op dat moment worden aangepast. Hiermee kan in de tool nog geen rekening worden gehouden, omdat nu nog niet bekend is hoe de stijging gaat verlopen.

U vindt de tool via de volgende link:

Comments are closed.