Misverstanden over kosten na pensionering

Misverstanden over kosten na pensionering

Progrezz Pensioenen, kosten na pensioneringUit recent onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) blijkt, dat vrij algemeen wordt aangenomen, dat na de kosten na pensionering voor levensonderhoud dalen. In de werkelijkheid is dit genuanceerder. Zo nemen met het stijgen van de leeftijd bepaalde uitgaven inderdaad af, maar andere uitgaven nemen dan juist toe.

 

Opbouw uitgavepatroon na pensionering

Uitgaven die omhoog gaan zijn bijvoorbeeld kosten voor zorg, huishoudelijk hulp, stookkosten/gas, contributies en abonnementen. Waar eigenaren van woningen vaak op latere leeftijd hun hypotheek hebben afgelost en hun woonlasten zien dalen, blijven ouderen die een woning huren daarentegen een fors deel van hun inkomen aan woonlasten besteden.

Opmerkelijk is, dat op dit moment de net-gepensioneerden meer uitgeven aan vrijetijdsbesteding dan eerdere generaties gepensioneerden.

 

Toekomstig pensioeninkomen onder druk

Het NIBUD waarschuwt dat in de toekomst de hoogte van de pensioenen onder druk staat. Onder meer als gevolg van:

  • een groeiend aantal scheidingen, waardoor opgebouwde pensioenrechten tussen de partners moeten worden verdeeld;
  • meer zelfstandige ondernemers die geen of weinig pensioen opbouwen;
  • meer flexibele dienstverbanden, waarbij geen volwaardige pensioenrechten worden opgebouwd;
  • minder garanties in de pensioenregelingen zelf.

 

Tijdige planning van uw pensioeninkomsten is in uw belang

Met haar rapport heeft het NIBUD consumenten willen oproepen om samen met een financieel adviseur vooral tijdig een financiële toekomstplanning te maken. Hoe jonger u inzicht hebt in uw toekomstige inkomsten en uitgaven, hoe meer opties u hebt om een te grote onbalans tussen gewenste uitgaven en te verwachten inkomsten te voorkomen.

Wilt u hierover eens praten met de specialisten van ons kantoor, dan kan dat natuurlijk altijd. Belt u gerust om een afspraak te maken.

Comments are closed.