Wat zijn de kosten van een verzuim onderzoek?

 

Verzuimmanagement

Wanneer u een bedrijfskundig verzuimonderzoek laat uitvoeren, ervaart u de volgende voordelen:

 • Structurele verlaging van verzuimkosten met 20%

 • Verlaging kortstondig verzuim met 30%

 • Verlaging van administratieve kosten in begeleiding

 • Tevreden personeel

 • Grotere aantrekkingskracht om personeel aan u te binden

 • Hogere output

 • Grotere werkvreugde

Omdat een bedrijfskundig onderzoek tijd vergt, hangt het prijskaartje onder andere af van een aantal factoren:

 • de grootte van uw bedrijf: aantal werknemers, aantal leidinggevenden.

 • de probleemstelling en de reikwijdte daarvan op het onderzoek.

Wij kunnen uit ervaring de gemiddelde tijdsbesteding aangeven. Deze bedraagt tussen de 200 en 300 uur voor het totale onderzoek.

De vaste startvergoeding bedraagt € 9000,-. Hierbij komt een eenmalig bedrag van 15% van de initiële besparing op de nieuwe verzuimkosten.

De uiteindelijke besparing  is vooraf niet geheel inzichtelijk.  De ervaring leert ons echter, dat het hele verzuimmanagement-traject een besparing oplevert van € 5000,- per fte per jaar.

Een onderzoek doen naar oorzaken van (ziekte)verzuim kost tijd voor verschillende mensen in de organisatie:

 • De tijdsbesteding die u als opdrachtgever aan dit onderzoek besteedt,  is maximaal 5 uur

 • De tijdsbesteding voor de leidinggevende(n) is maximaal 1 uur.

 • De tijdbesteding voor de geïnterviewden op de werkvloer is maximaal 20 minuten.

De tijdsbesteding van de adviseur van Progrezz verzuimmanagement bedraagt - afhankelijk van de grootte en reikwijdte van het onderzoek - 200 tot 300 uur. Dit is de tijdsinvestering van het gehele traject, inclusief voorbereiding, onderzoek, opstellen plan van aanpak, financiële onderbouwing en nagesprek(ken).

Verzuimmanagement is een manier van werken in een bedrijf. Door het onderzoek ontstaat inzicht in de bedrijfsstrategieën, welke invloed heeft op de werkdruk en de mate van betrokkenheid van uw werknemers. Er zijn nog meer factoren, die hierop van invloed kunnen zijn.
U gaat in uw organisatie dingen anders doen, waardoor u zelf de verzuimcijfers verlaagt. Dit is een proces dat tijd nodig heeft.
U kunt al verschil merken na een maand of drie. Het duurt uiteindelijk ongeveer twee jaar voordat uw verzuimmanagement het gewenste effect heeft. U heeft dan een structurele verlaging van het verzuim van 20%.

Progrezz gebruikt het Het Verzuimmanagement Model, omdat het een betrouwbare methode is om knelpunten in uw organisatie bloot te leggen. Door tijdens het onderzoek structureel gebruik te maken van dit Verzuimmanagement Model, kunnen wij de pijnpunten in uw organisatie duidelijk maken. Wij geven u concreet aan wat de reden is van het verzuim. Daarnaast verstrekken wij u een financiële onderbouwing van het plan van aanpak om het verzuim te verlagen.

De toegevoegde waarde van verzuimmanagement toepassen in uw bedrijf, betekent werken aan verminderen van ziekteverzuim. Daardoor bent u in staat om dit verzuimpercentage te verlagen met wel 20%! Dat levert een aanzienlijke besparing op.
Eerst doen wij een bedrijfskundig onderzoek. Daarna krijgt u van ons een plan van aanpak. Hier staan aanbevelingen in, zoals zes topprioriteiten. Daar horen maatregelen bij, die in uw situatie het meeste effect hebben.
Ook geven wij u een overzichtelijke financiële onderbouwing.
Met onze aanbevelingen kunt u direct aan de slag:  u zorgt ervoor dat het ziekteverzuim vermindert.

Uw besparing door het inzetten van verzuimmanagement levert het volgende op:

U krijgt inzicht in de mate van betrokkenheid van uw werknemers. U vergroot deze betrokkenheid met verzuimmanagement. Hierdoor zal uw personeel minder gaan verzuimen, want ze voelen meer betrokkenheid bij het werk. Dit voorbeeld over een fijne werksfeer betaalt zichzelf terug.

De uiteindelijke besparing van uw verzuimmanagement is een besparing van 20% op jaarlijkse verzuimkosten.

De resultaten die u kunt verwachten, door het toepassen van verzuimmanagement in uw bedrijf, leg ik hier uit.

U bent in staat de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten en de werkdruk die ze ervaren te verlagen. Deze factoren kunnen ervoor zorgen, dat werknemers zich niet happy voelen in hun werk en zich daardoor vaker ziek melden.
Zodra u met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport aan de slag gaat, zult u merken, dat de sfeer verbetert en het ziekteverzuim verlaagt. De ziektekosten kunnen in twee jaar tijd verlagen met wel 20%!

Load More

 

Omdat een bedrijfskundig onderzoek tijd vergt, hangt het prijskaartje onder andere af van een aantal factoren:

 • de grootte van uw bedrijf: aantal werknemers, aantal leidinggevenden.
 • de probleemstelling en de reikwijdte daarvan op het onderzoek.

Voor een volledig onderzoek bij een bedrijf vanaf 35 medewerkers  is de tijdsbesteding ongeveer 250 uur.

Uiteraard is het ook om na inventarisatie een deelgebied te laten onderzoeken. De vaste startvergoeding bedraagt € 950 per deelgebied-.

Kosten/baten De ervaring leert ons, dat het hele verzuimmanagement-traject een besparing oplevert van € 5000,- per fte per jaar.

Geen commentaar mogelijk.

Pin It on Pinterest