Pensioenverevening bij scheiding: Verdeling van pensioenen bij echtscheiding

Pensioenverevening bij scheiding

Hoe zit het met het verdelen van het pensioen na scheiding?

Scheiding pensioenverevening; Als u gaat scheiden kunt u op verschillende manieren uw pensioen verdelen. Er zijn 4 mogelijkheden.

  1. Verevening
  2. Conversie
  3. Afzien
  4. Bijzonder Nabestaandenpensioen

1. Wat betekent verevening van pensioenrechten bij scheiding?

Verevening van pensioenrechten bij scheiding is de verdeling van het ouderdomspensioen tussen u en uw ex-partner. Het gaat om het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Tijdens dit huwelijk bent u  in gemeenschap van goederen getrouwd. De Wet VPS (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding) geldt niet als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft. U kunt wel zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen, bijvoorbeeld in een notarieel samenlevingscontract. Voor veel pensioenuitvoerders is een samenlevingscontract een voorwaarde voor een partnerpensioenregeling.

2. Wat betekent conversie van pensioenrechten bij scheiding?

Conversie betreft een volledige breuk met uw ex-partner voor wat betreft de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding. Ieder krijgt toebedeeld een separaat deel van het pensioen, zonder dat dit gebonden is aan de leeftijd of het in leven zijn van de ex-partner.

Wanneer is conversie aan te raden?

• Als de partners niets meer met elkaar te maken willen hebben, is conversie aan te raden: de pensioenband tussen de partners wordt definitief verbroken.

• De mogelijkheid van conversie kunt u overwegen indien de ex-partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd een aanzienlijk ouder is dan de ander.  U heeft dan de helft van het ouderdomspensioen wat u  anders bij overlijden kwijt bent.  Wanneer is conversie af te raden?

• Als de partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd aanzienlijk jonger is, dan is conversie een minder voor de hand liggende keuze. In dit geval is de kans groot dat de oudere ex-partner eerder overlijdt..

• Bij conversie vervalt het recht op partneralimentatie bij overlijden van de ex-partner. Als de overgebleven partner afhankelijk is van bijvoorbeeld de alimentatie van de ex-partner, is conversie in de meeste gevallen af te raden. Dit nadeel is overigens op een andere manier  prima te regelen. Laat u zich hierover informeren.

Pensioenverevening bij scheiding | Formulier Mededeling van scheiding
3. Afzien.

Als beide partners een soortgelijke pensioenregeling hebben, nagenoeg even oud zijn en het zelfde salaris verdienden kan het afzien van pensioenen een alternatief zijn.

4. Bijzonder nabestaanden pensioen
Als je gescheiden bent en je ex-partner overlijdt, heb je nog steeds recht op (een deel van) zijn of haar nabestaandenpensioen. Na een scheiding wordt dit pensioen een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Het bijzonder nabestaandenpensioen bestaat uit het bedrag dat is opgebouwd voor jullie scheiding.

Laat u tijdens de echtscheidingsprocedure hierover goed informeren, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.
Wij adviseren u hierover graag.