Pensioen directeur grootaandeelhouder Zeeland en Brabant

Pensioen directeur grootaandeelhouder Zeeland

Pensioen directeur grootaandeelhouder Zeeland; Als DGA heeft u in het verleden misschien besloten om uw pensioen op te bouwen binnen de BV. Dit heet een eigen beheer regeling. Op zich is een eigen beheer regeling een prima regeling. U geniet nu van het belastingvoordeel en later dient u de belasting te voldoen. Eén ding is zeker: de belastingdienst kijkt steeds argwanender naar de eigen beheer-regeling.

Nu rijst de vraag of u inderdaad wel voldoende vermogen opbouwt voor uw pensioen. Dit blijkt in 80% van de gevallen niet zo te zijn. De redenen hiervoor zijn dat de gemiddelde leeftijd in Nederland stijgt en dat er tevens sprake is van koopkrachtverlies door inflatie. Gemiddeld kan worden gesteld dat men slechts de helft van het verwachte pensioen krijgt.

Nabestaanden pensioen

In uw pensioentoezegging staat vaak vermeld dat u pensioen opbouwt. Maar doet u dit ook?

Scheiding:

Bij de DGA ligt het echtscheidingspercentage hoger dan bij de werknemer. De recente uitspraken bij de Hoge Raad wijzen erop dat u uw gehele eigen beheer pensioen kwijt bent na een scheiding.

Wenst u zich te laten voorlichten over uw eigen beheer pensioen? Zowel uw accountant als wij kunnen u er meer over vertellen.

contact