Administratie en boekhouding

Pensioenadvies boekhoudkantoor

Pensioenadvies boekhoudkantoor; Hoogst waarschijnlijk bent u bekend met de pensioenregelingen die bij uw cliënten in de boeken staan. Vanaf 2012 verandert de wetgeving. Indien u deze pensioenregeling wenst te beheren of hierin advies wenst te geven, dient u over het deeldiploma pensioenadvisering van de Wft te beschikken. Dit houdt in dat u zich voor juli 2012 moet inschrijven bij een erkend opleidingsinstituut om uw diploma te behalen. Zonder inschrijving bent u na deze datum niet meer bevoegd over pensioenen te adviseren.

Uiteraard kunnen wij u helpen om voor uw cliënten de juiste oplossing te vinden. Zowel voor de DGA, de werkgever als voor de ZZP'er hebben wij de kennis in huis. Als u van uw cliënten hoort dat zij zijn benaderd om naar een andere tussenpersoon te gaan, bestaat de mogelijkheid om deze portefeuille ook naar ons over te voeren. Wij van Progrezz Pensioenen bieden u de mogelijkheid om in samenspraak met u voor uw cliënt de passende oplossingen te vinden.

Wij zijn aangesloten bij:

NOPD

Nederlandse orde van Pensioendeskundigen


Oysterwyck Hogeschool

Opleidingsinstituut Oysterwyck Hogeschool