Pensioenadviseur advocaten

Pensioenadviseur advocaten

Pensioenadviseur advocaten: Monique Kranenburg 2

Pensioenadviseur advocaten; In gesprek met Monique Kranenburg, advocaat bij OVVK advocaten te Bergen op Zoom.

Onderwerp: verdeling van pensioenen bij echtscheiding.

De wereld van de pensioenadvisering is sterk in beweging.

Als advocaat bent u het aanspreekpunt voor uw cliënt, ingeval van arbeidsconflicten en echtscheidingen. Regelmatig krijgt u een vraag over pensioenschade bij ontslag of over de  verdeling van pensioenen en lijfrenten bij echtscheiding. De regelgeving op het gebied van pensioenen maakt momenteel een verregaande professionalisering door. Mede door de nieuwe richtlijnen van de AFM wordt pensioenadvisering een zelfstandige bedrijfstak. Advocaten kunnen ervoor kiezen om zelf  de volledige pensioenmaterie eigen te maken. Een goed alternatief is echter om samenwerking te zoeken met een pensioendeskundige die op afroep beschikbaar is. Gezien de hoeveelheid vakinformatie is het eigen maken van de volledige materie moeilijk terug te verdienen. Progrezz Pensioenen is zo’n goed alternatief. Wij bevelen ons van harte bij u aan.

Waarmee kunnen wij u en uw cliënten van dienst zijn?

contact