Pensioenleeftijd opnieuw gestegen. De gevolgen voor u?

Pensioenleeftijd opnieuw gestegen

Pensioenleeftijd | www.progrezz.nlDoor betere voeding, huisvesting en medische zorg worden mensen steeds ouder. Zou de pensioenleeftijd waarop recht ontstaat op een AOW-uitkering niet ook stijgen, dan zou dit betekenen dat mensen over een steeds langere periode recht hebben op een AOW-uitkering. De politiek heeft echter gekozen voor een systeem waarbij ouderen tot hun overlijden gemiddeld 18 jaar AOW krijgen.

 

 

Levensverwachting stijgt, pensioenleeftijd stijgt mee.

Stijgt de levensverwachting, dan ontstaat daardoor het recht op een AOW-uitkering op een latere leeftijd. In 2018 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. Afgelopen maand is vastgesteld, dat in 2022 de pensioenleeftijd 67 jaar en 3 maanden wordt. Deskundigen verwachten dat volgend jaar de AOW-leeftijd voor 2023 wordt gesteld op 67 jaar en 6 maanden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent de levensverwachting van Nederlanders. Deze berekening vindt elk jaar plaats. Een verhoging van de pensioenleeftijd maakt de overheid uiterlijk 5 jaar van tevoren bekend. Gekozen is om bij stijgende levensverwachting de pensioenleeftijd steeds in stappen van 3 maanden te laten stijgen.

 

Weet u wanneer u AOW krijgt?

Rondom de AOW-leeftijd bestaan veel misverstanden. Uit recent onderzoek blijkt, dat 69 % van de bevolking eerder een AOW-uitkering denkt te krijgen dan in werkelijkheid het geval is. Wilt u weten wanneer u AOW krijgt, dan heeft de overheid daarvoor een tool beschikbaar gesteld. U kunt deze vinden op https://goo.gl/ZXShbT.

 

Uw financiële positie in de toekomst

Het moment waarop voor het eerst recht ontstaat op AOW is vaak onderdeel van berekeningen die betrekking hebben op uw financiële positie in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de aflossing van uw hypotheekschuld of de einddatum van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Door het opschuiven van de AOW-leeftijd kunnen gaten in uw financiële zekerheid ontstaan. Het is daarom belangrijk, dat u periodiek controleert wat de latere pensioenleeftijd voor u persoonlijk betekent. Uiteraard kunt u hierover met ons van gedachten wisselen. Mocht u eerder dan uw officiële AOW- leeftijd met werken willen stoppen, dan kunnen wij voor u berekenen of dit voor u financieel haalbaar is.

Comments are closed.