Hoeveel rendement krijgt u op beleggen?

Hoeveel rendement op beleggen

Hoeveel rendement op beleggen

Wilt u weten hoeveel rendement op beleggen u ontvangt?

U kunt nu zelf eenvoudig berekenen wat de verwachting van het eindkapitaal is bij een bepaald beleggingspercentage.

Met deze tool heeft u direct inzichtelijk welke invloed de kosten van de fondsbeheerder op uw beleggingsresultaat hebben, daarnaast ziet u ook hoe dividend meewerkt aan het resultaat van uw beleggingen.

Benieuwd geworden? Gebruik dan onderstaande rekentool.

Wij geloven in financiële onafhankelijkheid. Wij geloven dat u pas een financieel adviseur nodig heeft op het moment dat u het bepaalt. Wij van Progrezz zien onze taak van financieel adviseur als een gids. U vraagt ons raad op het moment dat u  het nodig heeft. Niets meer, niets minder.

Wilt u meer weten over onze werkwijze Neem dan contact met ons op

De rekentool is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld door FinBase BV. FinBase BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de rekentool en/of beslissingen die basis daarvan worden genomen. Gebruikers dienen alvorens over te gaan tot een eventuele transactie, de geschiktheid van de Rekentools in het licht van hun specifieke omstandigheden te overwegen met betrekking tot hun financiële, fiscale, juridische en overige omstandigheden. De berekeningen en informatie die volgen uit de Rekentools zijn niet bedoeld om professioneel (financieel) advies te vervangen. Raadpleeg voor financieel advies altijd uw adviseur