Risicobeheersing bij Opstalverzekering VVE

Progrezz Bedrijfsverzekeringen, als het om uw VvE belang gaat.

 

 

onze klant Sinke VvE-beheer
Dit artikel gaat over  Risicobeheersing bij Opstalverzekering VVE; het goed verzekeren van uw  VvE opstallen. Wij onderscheiden ons ten opzichte van andere verzekeraars door middel van deze twee woorden: actief ontzorgen.
Wilt u meer hierover weten? Wilt u weten wat uw voordelen zijn? Lees dan verder. Of lees wat tevreden klanten over ons vertellen.

Een verzekeraar verzekert uw risico. Voor een aanvaardbaar risico stellen zij voorwaarden waaraan u moet voldoen. Deze voorwaarden dienen om de schadelast te beperken, denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een werkende brandblusser. Iedereen begrijpt dit en toch zit er in deze aanvullende voorwaarden vaak het venijn.

Wij onderscheiden ons dan ook door vooraf deze punten met u te bespreken. Het voordeel is dat wij samen met u bepaalde risico’s wegnemen. Hierdoor zal de verzekeraar u betere voorwaarden en premies aanbieden.  Uiteraard monitoren wij of u aan de gestelde voorwaarden van de verzekeraar in de komende jaren kan blijven voldoen.

Actief ontzorgen samengevat:

  • Progrezz beschermt uw VVE en zéker de VVE bestuurders.
  • Het persoonlijk onderhouden van een jaarlijks contactmoment met u is belangrijk.
  • Wij zijn sinds 6 jaar dé innovatieve nieuwe speler op de zakelijke verzekeringsmarkt.
  • Ons werkgebied is Zeeland en West-Brabant.

Verschillende voorwaarden nader uitgelegd

Risicobeheersing bij VvE kantoorpanden

 

Wilt u weten hoe wij te werk gaan bij het onderzoeken van de voorwaarden bij een opstalverzekering? Hoe werkt dat: Risicobeheersing bij Opstalverzekering VVE? Hieronder leggen wij verschillende soorten voorwaarden onder de loep. U kunt lezen wat dit voor uw VvE voor gevolgen kan hebben.

Brandveiligheid algemeen

Blusmiddelen moeten periodiek gekeurd worden. Deskundigen voeren de keuring uit. Weet u wie er verantwoordelijk is als bijvoorbeeld de keuring te laat wordt uitgevoerd? De verzekeraar is hier duidelijk over: dit bent en blijft u! Ook al heeft u een onderhoudscontract afgesloten met een externe partij. In verzekeringsdocumenten worden er diverse blusmiddelen en aantallen benoemd. Wij begeleiden u  hierin en geven aan welke en hoeveel u er nodig heeft om aan de dekkingsvoorwaarden te voldoen.

Onze toegevoegde waarde hierbij is dat u van ons vooraf een herinnering krijgt voor deze keuring zodat wij gezamenlijk dit risico kunnen beperken. Dat noemen wij ‘actief ontzorgen’.

Brandveiligheid bij kamerbewoning of appartementen

Er is een essentieel verschil voor de verzekeringsmaatschappij of het gaat om een appartement of om kamerbewoning. Bij kamerbewoning worden er hogere eisen gesteld om het schaderisico te verkleinen. Als u hier niet aan voldoet heeft dit gevolgen bij een eventuele uitkering.

Wij helpen u om aan deze eisen te voldoen, door vooraf deze voorwaarde met u te bespreken.

 Brandveiligheid bij VVE’s  met winkelpanden

Wist u dat u een grotere verantwoording heeft als er een winkelpand in uw VvE aanwezig is?

winkelcentrum als VvE

Risicobeheersing bij Opstalverzekeringen van VvE’s met winkelpanden kijkt vooral naar de andere voorwaarden. Vaak is men zich men niet bewust dat deze voorwaarden van grote invloed zijn op een eventuele uitkering bij schade. Een voorbeeld is dat in het verhuurde winkelgedeelte blusmiddelen gekeurd moeten worden. Maar wat als de huurder dit vergeet? Eerder hebben wij al aangegeven dat u verantwoordelijk bent en blijft.

Wij bieden u de oplossing dat deze keuring op tijd wordt uitgevoerd. U krijgt vooraf en tijdig een herinnering.

Brandveiligheid bij frituur en andere “warme” horeca gelegenheden in de VvE

Bent u bekend met de voorwaarden van bijvoorbeeld een frituur, horeca of warme bakker? Weet u dat afzuiginstallaties periodiek door een erkend bedrijf gereinigd moeten worden? Denkt u er ieder jaar aan om dit te regelen? Controleert u dit ieder jaar?  Wij helpen u op een eenvoudige wijze aan deze voorwaarden te voldoen.

Samen doen wij ons best om een schade te voorkomen en mocht het zijn dat u toch een schade heeft, dan hebben wij samen er voor gezorgd dat u de uitkering krijgt als het nodig is.

 Technische inspecties

inspectie blusmiddelen

Soms dienen elektrische installaties periodiek gekeurd te worden. Wij helpen u dat u deze datum niet voorbij laat gaan, zodat u geen schade-uitkering misloopt door een te laat ingeplande keuring.

Daarnaast hebben wij onze vaste aanspreekpunten voor zowel de elektrische keuring als voor het onderhoud van blusmiddelen. Uiteraard telt dit ook als u een beveiligingsbedrijf nodig heeft voor het installeren van een alarminstallatie. Wilt u hier meer over weten, wij helpen u graag.

Voorwaarden goed lezen

Het kan voor u raar klinken, maar wij vinden het leuk de voorwaarden te lezen en zeker om deze te begrijpen. Wij gaan daar eens goed voor zitten,  zodat ook u weet waar het echt over gaat.

Zo kan het gebeuren dat wij ons niet kunnen verenigen met deze gestelde voorwaarden. Bijvoorbeeld omdat ze om welke reden dan ook organisatorisch niet uitvoerbaar zijn.

Uiteraard gaan wij dan met de betreffende maatschappij in onderhandeling. Wij zorgen er voor dat u  aan de verzekeringsvoorwaarden kunt voldoen. Hierover ontstaat dan achteraf geen discussie.

Risicobeheersing bij Opstalverzekering VVE zorgt ervoor dat u netjes aan de voorwaarden voldoet. Als dit niet zo zou zijn,  zou er geen of een beperkte schade-uitkering volgen.

 

Waar u nog meer rekening mee moet houden als het écht nodig is

Doorlopende kosten

brandschadeU wilt er niet aan denken, maar stel dat een pand verloren gaat. In dat geval dient u rekening te houden met het feit dat er mogelijk geen servicekosten meer betaald worden. Toch zullen bepaalde lasten wel doorgaan, denkt u daarbij aan de bekostiging van een VvE beheerder. Deze persoon zal nog steeds werkzaamheden voor u verrichten. Daarnaast zal deze ook meerwerk voor u uitvoeren met betrekking tot herstel en het begeleiden van de vergunningen in de wet en regelgeving. Maar hoe lost u dit op?

Wij begeleiden u met het maken van de juiste keuzes. Wij helpen u een inschatting te maken welke aanvullende kosten er gemaakt gaan worden en hoelang deze uitgaven zullen doorlopen. Houdt u daarbij ook rekening met het feit dat u bij verhuur de huurpenningen mist, indien de bewoner “tijdelijk” zijn pand niet kan betreden.

Progrezz Risicobeheersing helpt met het maken van dit soort keuzes bij opstalverzekering voor uw VvE

Waardebepaling

Wie bepaalt de waarde van uw VvE?

U kunt het pand door een verzekeraar laten taxeren. U geniet dan de garantie op onderverzekering. Wij merken echter dat de herbouwwaardes in sommige gevallen meer dan 20% te hoog getaxeerd zijn. U kunt ook uw pand laten taxeren door een taxateur. De lasten van deze taxatie liggen tussen de €250 en €750 per jaar afhankelijk van de omvang van het pand. U voorkomt echter wel dat u teveel betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. Daarnaast u heeft  u dan ook de zekerheid dat u vooraf weet wat er uitgekeerd wordt bij een eventuele schade.

Wij werken heel graag samen met ons vaste taxatiebureau. Zij waarderen uw pand op vaste waarde zodat u van te voren weet wat u uitgekeerd krijgt.  Zij taxeren zeker niet te hoog om de premie op te kunnen schroeven.

Eigenarenbelang

Eigenarenbelang is de investering die de individuele bewoners gedaan hebben in hun eigen appartement. Weet u voor welk bedrag of percentage per woning verzekerd is? Als het er op aankomt is dit uiteraard de zorg van de appartementseigenaar.  Vaak wordt er gekozen om een standaard verzekerd bedrag op te nemen. Dit om teleurstelling te voorkomen. In overleg met u bepalen wij het bedrag wat verzekerd moet worden.

Inventaris

Weet u hoeveel u bij schade terug krijgt voor uw inventaris?
Wat vaak onderbelicht is, is de inventaris. Denkt u bijvoorbeeld aan gemeenschappelijke ruimtes bij een VvE met zorgfaciliteiten. Als er een schade plaatsvindt 7 jaar na de aanschaf van deze inventaris,  ontvangt u slechts 30% van de nieuwwaarde.

Bij ons heeft u de mogelijkheid om de nieuwwaarde of de vervangingswaarde te verzekeren.

Wat Progrezz Risicobeheer voor u betekent als het echt nodig is

Zoals eerder vermeld: Progrezz optimaliseert uw Zakelijke Zekerheden. Dit doen wij door gezamenlijk vooraf overleg te hebben hoe een schade te voorkomen. Mocht deze dan toch ontstaan, dan spannen wij ons tot het uiterste in om de schade op een goede manier lossen.

Bij grote schades zijn er mogelijk momenten dat verzekeringsmaatschappijen andere belangen nastreven dan welke u voor ogen heeft. Bij conflictsituaties beschikken wij over de contacten die u op dat moment nodig heeft.

Wij schakelen op dat moment voor u  een  erkend expertisebureau in. Dit bureau  heeft maar één partij waar hij voor werkt en dat bent u. Samen behartigen wij úw belang.

Mocht u een schade hebben met een behoorlijk belang, kunt u binnen ons netwerk gebruik maken van onze gerechtelijke contra-experts. Wij hebben de contacten op zowel op elektronisch-, brand- en op bouwkundig gebied.

[button text=”Meer weten over risicobeheersing als VvE beheerder- of  investeerder?” link=”https://progrezz.nl/contact/” style=”primary” size=”large” target=”_self” display=”block” icon=”no” class=”btn-wide”]

Bouwkundige inkoop

Is een aannemer of architect voldoende?

Bouwkosten bij grote projecten lopen uit de hand.  Het bouwkundig managementbureau binnen ons netwerk kan u daar mee helpen. Zij vergelijken de inkoopprijzen en adviseren of er mogelijk andere materialen met dezelfde eigenschappen gebruikt kunnen worden. Daarnaast worden de bouwtermijnen door hen bewaakt.

Indien u een renovatie en of herbouw wenst; vanaf € 2.000.000 kunnen zij u hiermee helpen.

Heeft u hiervoor belangstelling? Wij kunnen u doorverwijzen.

Progrezz optimaliseert uw Zakelijke Zekerheden.

 

 

 

Samen zorgen wij ervoor dat u goed verzekerd bent en blijft.
Ontzorgen kan een containerbegrip zijn.
Bij ons is dit één van de essentiële kernwaarden.

Daar staan wij voor!