Afschrijving dagwaarde

Uitkering tegen dagwaarde

Bescherm je onderneming. zorg ervoor dat er uitgekleerd wordt tegen een vaste waarde i.p.vp. dagwaarde. Progrzz risicobehersing