Bedrijfsverzekeringen

Goede bedrijfsverzekering beschermt uw bedrijfsvermogen

Uw vermogen goed beschermd

Dat is ons belangrijkste doel: het beschermen van uw vermogen. Als ondernemer heeft u bloed, zweet en tranen zitten in uw bedrijf. Daarmee bent u gegroeid tot wat u nu bent. Progrezz zorgt ervoor dat de risico’s die u loopt afgedekt zijn.
Dat begint met een risico-inventarisatie. Wij nemen u daarin mee zodat u zich bewust wordt van de risico’s die op uw bedrijf van toepassing zouden kunnen zijn. En hoe u die met de juiste bedrijfsverzekering beheersbaar maakt. Waarom zou u niet kiezen voor zekerheid?

Hier maken wij het verschil

Wij maken het verschil door altijd te beginnen met een zeer uitgebreide risico-inventarisatie. Daarmee kunnen we goed inschatten wat de impact van diverse scenario’s voor uw bedrijf zou kunnen zijn. Het biedt de kans om passende (voorzorgs)maatregelen te nemen met daaraan gekoppeld de juiste bedrijfsverzekering.

Minder risico’s: betere voorwaarden

De risico-inventarisatie bespreken we met u. Pas daarna kijken we samen naar de mogelijke oplossingen die de verzekeringsmaatschappijen bieden. Het doel hiervan is dat u, doordat u risico’s afdekt, betere voorwaarden kunt krijgen dan u voorheen had. Het afdekken van risico’s bij bedrijfsverzekeringen is overigens niet alleen omdat de verzekeraar dit graag wil. Het grote voordeel is dat u zelf veel minder tijd kwijt bent bij een schade. Daardoor staat de verzekeringsmaatschappij welwillend tegenover u. Dit is gunstig voor de schadevergoeding.

Jaarlijkse update van uw bedrijfsverzekeringen

U bent ondernemer, dus u ziet overal kansen. Deze kansen wilt u verzilveren. Wij willen u graag goed kennen en wij weten welke kansen u ziet. Zo kunnen we maatwerk leveren en zorgen dat  u goed verzekerd bent én blijft. Om die reden komen we één keer per jaar bij u op bezoek om uw verzekeringen door te spreken en eventueel aan te passen.

Bestaande bedrijfsverzekeringen lopen vaak al 10 jaar of langer. Terwijl de markt verandert. Er zijn nu vaak andere aanbieders die betere voorwaarden hebben. Ook zien wij regelmatig dat in de oude verzekeringen bepaalde clausules staan, waar u het bestaan niet van af wist. Dit laatste is ronduit gevaarlijk. Het zou kunnen dat in de voorwaarden staat dat u aan bepaalde eisen moet voldoen. Als u dit niet weet, of u wordt er niet jaarlijks op gewezen, dan ent u al gauw niet goed verzekerd.

Persoonlijk contact is onze kracht

Wij willen graag een zakelijke én persoonlijke band met u. Daar zit onze kracht. Juist deze verhalen zijn belangrijk voor ons. Wij willen graag weten wíe u bent, wát u belangrijk vindt en wáár u naar toe wilt met uw bedrijf. Mogelijk kunnen wij u helpen met het verder uitwerken van uw ideeën, zodat u effectief aan uw doelen kunt werken.

Doordat wij het persoonlijk contact met u willen behouden en de werkzaamheden beheersbaar, werken wij ook niet met meer dan 300 klanten. Uitsluitend op deze manier kunnen wij al onze klanten goed van dienst zijn.

Diversiteit aan klanten

Wij zien dat er steeds meer klanten voor ons kiezen vanwege de persoonlijke benadering. Wij adviseren graag bedrijven die een beetje volume hebben. Dit betekent dat onze klantenkring bestaat uit bedrijven met 5 tot 40 werknemers. En die zijn zeer divers. Wij adviseren bijvoorbeeld een VvE-beheerder, maar ook een enthousiaste eigenaar van een bloemenwinkel en een hard werkende akkerbouwer. Juist bij bedrijven met wat volume kunnen wij van grote toegevoegde waarde zijn.

Meer weten over wat een second opinion voor uw bedrijf kan betekenen?