Bedrijfsverzekeringen

 

Onze toegevoegde waarde bij bedrijfsverzekeringen:

 

Bedrijfsverzekeringen van Progrezz: uw vermogen goed beschermd

Uw vermogen goed beschermd.

Door middel van een risico-inventarisatie beschermen wij uw vermogen met een bedrijfsverzekering. Eigenlijk heeft Progrezz bij het verzekeren van uw bedrijf maar één doel voor ogen: dat is het beschermen van uw vermogen. Anders gezegd zorgen wij ervoor dat u zich bewust wordt van de mogelijke risico’s die bij uw bedrijf van toepassing zouden kunnen zijn. Wij kunnen u helpen uw bedrijfsverzekeringen zó aan te passen, dat die risico’s afgedekt zijn. Waarom zou u niet kiezen voor zekerheid?

Ons onderscheidend vermogen

Wij onderscheiden ons bij het adviseren over bedrijfsverzekeringen ten opzichte van onze collega’s door aan de “voorkant” een zeer uitgebreide inventarisatie te doen. Door van te voren alle risico’s te inventariseren, kunnen wij de impact voor uw bedrijf hiervan goed inschatten. Hierdoor krijgt u een duidelijk overzicht in de mogelijkheden van te nemen maatregelen.

Inventarisatie van risico’s binnen uw bedrijf

Nadat wij de risico-inventarisatie gedaan hebben, bespreken wij deze met u. Het doel hiervan is dat u, doordat u deze risico’s afdekt, betere voorwaarden kunt krijgen dan u voorheen had. Pas daarna kijken we samen naar de mogelijke oplossingen die de verzekeringsmaatschappijen kunnen bieden. Het afdekken van risico’s bij bedrijfsverzekeringen is overigens niet alleen omdat de verzekeraar dit graag wil. Het grote voordeel is dat u zelf veel minder tijd kwijt bent bij een schade. Daardoor staat de verzekeringsmaatschappij welwillend tegenover u. Dit is gunstig voor de schadevergoeding.

Jaarlijkse update van uw bedrijfsverzekeringen

U bent ondernemer, dus u ziet overal kansen. Deze kansen wilt u verzilveren. Het is echter wel van belang dat wij weten welke kansen u ziet. Als wij dit inzichtelijk hebben, zorgen wij ervoor dat u goed verzekerd bent én blijft. Wij spreken dan ook met u af dat wij u eens per jaar bezoeken om uw verzekeringen door te spreken en eventueel aan te passen. Bestaande bedrijfsverzekeringen lopen vaak al 10 jaar of langer. Terwijl er nu andere spelers op de markt zijn die betere voorwaarden hebben. Ook zien wij vaak dat in de oude verzekeringen bepaalde clausules staan, waar u het bestaan niet van af wist. Dit laatste is ronduit gevaarlijk. Het zou kunnen dat in de voorwaarden staat dat u ergens aan moet voldoen. Als u dit niet weet, of u wordt er niet jaarlijks op gewezen, dan kunt u erop wachten dat u niet goed verzekerd bent.

Persoonlijk contact

Wij willen graag een zakelijke én persoonlijke band met u. Mogelijk klinkt dit ouderwets, echter voor ons is dit een belangrijk punt. Wanneer wij u goed kennen, vertelt u verhalen tegen ons die u mogelijk niet zult vertellen aan uw huidige tussenpersoon. Juist deze verhalen zijn belangrijk voor ons. Wij willen graag weten wíe u bent, wát u belangrijk vindt en wáár u naar toe wilt met uw bedrijf. Mogelijk kunnen wij u helpen met het verder uitwerken van uw ideeën, zodat u effectief aan uw doelen kunt werken. Doordat wij het persoonlijk contact met u willen behouden en de werkzaamheden beheersbaar willen houden, werken wij ook niet met meer dan 300 klanten. Uitsluitend op deze manier kunnen wij al onze klanten goed van dienst zijn en blijven.

Onze klanten

Wij zien dat er steeds meer klanten voor ons kiezen vanwege de persoonlijke benadering. Wij adviseren graag bedrijven die een beetje volume hebben. Dit betekent dat onze klantenkring bestaat uit bedrijven van 5 tot 25 werknemers. Dit zijn zeer verschillende bedrijven. Wij adviseren bijvoorbeeld een VvE beheerder, maar ook een enthousiaste eigenaar van een bloemenwinkel en een hard werkende akkerbouwer. Juist bij bedrijven met een beetje volume kunnen wij van grote toegevoegde waarde zijn.

Meer weten over wat een second opinion voor uw bedrijf kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op

Pin It on Pinterest