Hoe lang duurt het voordat verzuimmanagement het gewenste effect heeft?

Verzuimmanagement is een manier van werken in een bedrijf. Door het onderzoek ontstaat inzicht in de bedrijfsstrategieën, welke invloed heeft op de werkdruk en de mate van betrokkenheid van uw werknemers. Er zijn nog meer factoren, die hierop van invloed kunnen zijn.
U gaat in uw organisatie dingen anders doen, waardoor u zelf de verzuimcijfers verlaagt. Dit is een proces dat tijd nodig heeft.
U kunt al verschil merken na een maand of drie. Het duurt uiteindelijk ongeveer twee jaar voordat uw verzuimmanagement het gewenste effect heeft. U heeft dan een structurele verlaging van het verzuim van 20%.

Geen commentaar mogelijk.

Pin It on Pinterest