Hoeveel tijd vergt onze organisatie, het verzuimonderzoek

Een onderzoek doen naar oorzaken van (ziekte)verzuim kost tijd voor verschillende mensen in de organisatie:

  • De tijdsbesteding die u als opdrachtgever aan dit onderzoek besteedt,  is maximaal 5 uur

  • De tijdsbesteding voor de leidinggevende(n) is maximaal 1 uur.

  • De tijdbesteding voor de geïnterviewden op de werkvloer is maximaal 20 minuten.

De tijdsbesteding van de adviseur van Progrezz verzuimmanagement bedraagt - afhankelijk van de grootte en reikwijdte van het onderzoek - 200 tot 300 uur. Dit is de tijdsinvestering van het gehele traject, inclusief voorbereiding, onderzoek, opstellen plan van aanpak, financiële onderbouwing en nagesprek(ken).

Geen commentaar mogelijk.

Pin It on Pinterest