Waarom maakt Progrezz gebruik van het Verzuimmanagement Model?

Progrezz gebruikt het Het Verzuimmanagement Model, omdat het een betrouwbare methode is om knelpunten in uw organisatie bloot te leggen. Door tijdens het onderzoek structureel gebruik te maken van dit Verzuimmanagement Model, kunnen wij de pijnpunten in uw organisatie duidelijk maken. Wij geven u concreet aan wat de reden is van het verzuim. Daarnaast verstrekken wij u een financiële onderbouwing van het plan van aanpak om het verzuim te verlagen.

Geen commentaar mogelijk.

Pin It on Pinterest