Wat zijn de kosten van een verzuim onderzoek?

Omdat een bedrijfskundig onderzoek tijd vergt, hangt het prijskaartje onder andere af van een aantal factoren:

  • de grootte van uw bedrijf: aantal werknemers, aantal leidinggevenden.

  • de probleemstelling en de reikwijdte daarvan op het onderzoek.

Wij kunnen uit ervaring de gemiddelde tijdsbesteding aangeven. Deze bedraagt tussen de 200 en 300 uur voor het totale onderzoek.

De vaste startvergoeding bedraagt € 9000,-. Hierbij komt een eenmalig bedrag van 15% van de initiële besparing op de nieuwe verzuimkosten.

De uiteindelijke besparing  is vooraf niet geheel inzichtelijk.  De ervaring leert ons echter, dat het hele verzuimmanagement-traject een besparing oplevert van € 5000,- per fte per jaar.

Geen commentaar mogelijk.

Pin It on Pinterest