Welk resultaat kan ik verwachten door verzuimmanagement toe te passen in mijn bedrijf?

De resultaten die u kunt verwachten, door het toepassen van verzuimmanagement in uw bedrijf, leg ik hier uit.

U bent in staat de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten en de werkdruk die ze ervaren te verlagen. Deze factoren kunnen ervoor zorgen, dat werknemers zich niet happy voelen in hun werk en zich daardoor vaker ziek melden.
Zodra u met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport aan de slag gaat, zult u merken, dat de sfeer verbetert en het ziekteverzuim verlaagt. De ziektekosten kunnen in twee jaar tijd verlagen met wel 20%!

Geen commentaar mogelijk.

Pin It on Pinterest