Uitsluitingsclausule bij schenking dit jaar nog van belang

Uitsluitingsclausule bij schenking dit jaar nog van belang

uitsluitingsclausule | www.progrezz.nlOuders kunnen een geldbedrag schenken aan hun kinderen. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning. Als het kind getrouwd is of geregistreerd partner is zonder dat huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, dan valt het geschonken bedrag in de gemeenschap van goederen. Dit heeft als gevolg, dat – als het huwelijk of het partnerschap wordt ontbonden door overlijden van het kind of door echtscheiding – de partner recht heeft op de helft van de schenking. Hier kan de uitsluitingsclausule een belangrijke rol spelen.

 

Zachte of harde uitsluiting

Als ouders dit willen voorkomen, dan dient dit bij de schenking duidelijk te worden aangegeven. Hierbij hebben de ouders de keuze tussen een “zachte” uitsluiting en een “harde” uitsluiting.

Bij een “zachte” uitsluiting geldt de uitsluiting alleen wanneer het huwelijk eindigt door echtscheiding. Bij een “harde” uitsluiting geldt de uitsluiting zowel wanneer het huwelijk eindigt door echtscheiding als bij overlijden van het kind. Een “harde” uitsluitingsclausule zorgt er dus voor dat een geschonken bedrag, de aangegroeide rente daarover en wat ermee gekocht is, nooit in handen komen van een ander dan het kind aan wie het bedrag is geschonken, ongeacht de reden waardoor zijn of haar huwelijk wordt ontbonden.

 

Nieuwe wet

In het Parlement is momenteel het wetsontwerp ‘Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen’ in behandeling. Als deze wet in werking treedt, dan valt het bedrag dat ouders aan hun kinderen schenken niet automatisch in de gemeenschap van goederen van het kind en diens partner. Op dit moment is deze wet echter nog niet van kracht. Dit betekent, dat wanneer u dit jaar nog geld aan uw kinderen wilt schenken, u een “harde” of “zachte” uitsluitingsclausule zult moeten toepassen als u niet wilt dat bij ontbinding van het huwelijk de helft van dit geschonken bedrag naar de partner van het kind gaat.

Wilt u hierover meer weten? Dan kunt u hierover advies vragen aan uw notaris. Heeft u geen vaste notaris, dan brengen wij u uiteraard graag in contact met een van de notarissen met wie ons kantoor vaak samenwerkt.

Comments are closed.