De voordelen van het Verzuimmanagementmodel

De voordelen van het Verzuimmanagementmodel

ziekteverzuim verlagen d.m.v. verzuimmanagementmodel

In dit artikel leest u wat verzuimmanagement voor uw organisatie kan betekenen. Niet alleen de sfeer en cultuur op de werkvloer zullen verbeteren, maar u haalt er ook financiële voordelen uit. Uw ziekteverzuimcijfers zullen significant verlagen.

 

Focus op hoofdzaken om verzuim te verlagen

Door gebruik te maken van het Verzuimmanagementmodel voorkomt men dat men zich laat afleiden van allerlei randzaken die te maken hebben met verzuim.
Bedenkt u zich dat verzuim vaak veroorzaakt wordt door arbeidsomstandigheden. Omdat het begrip arbeidsomstandigheden erg breed is bestaat de mogelijkheid dat men
weliswaar de oorzaken elimineert, maar dat deze slechts van beperkte invloed zijn op het verzuim.
Door gebruik te maken van ons verzuimmanagementmodel is men in staat effectief en stapsgewijs de oorzaken van het verzuim en de gevolgen hiervan voor uw organisatie inzichtelijk te maken.

Ons Verzuimmanagementmodel is opgesteld in 7 onderdelen

Deze onderdelen stellen ons in staat u structureel te begeleiden in het terugdringen van het verzuim, het verhogen van de betrokkenheid binnen uw organisatie van de medewerkers
én het verlagen van de belastbaarheid. Mocht u na het lezen van ons Verzuimmanagementmodel vragen hebben kunt u ons vrijblijvend zonder verplichtingen bellen of mailen voor meer informatie.

Uitleg van het Verzuimmanagementmodel

Het Verzuimmanagementmodel is een systematische onderzoeksmethode, waarbij op een bedrijfskundige wijze onderzoek verricht wordt.
Uit deze onderzoeksresultaten analyseren wij de hoofdoorzaken die van invloed zijn op het verzuim binnen uw organisatie en welke samenhang deze oorzaken hebben op de andere onderdelen binnen uw organisatie.
Omdat uw organisatie niet uitsluitend bestaat uit leidinggevenden, maar ook uit andere werknemers, zullen wij voor de juistheid van ons onderzoek beide groepen meenemen.
De reden waarom wij dit model ontwikkeld hebben is dat wij hierdoor in staat zijn op een efficiënte manier de feitelijke oorzaken duidelijk krijgen.
Door het creëren van een evenwichtige homogene samenhang binnen de organisatie bent u in staat het meest mogelijke effectieve resultaat te behalen.

Wat onderzoekt het Verzuimmanagementmodel

Ons Verzuimmanagementmodel stelt ons in staat om op een systematische bedrijfskundige manier onderzoek te doen naar de oorzaken die het verzuim beïnvloeden.
Tijdens dit onderzoek besteden wij specifiek aandacht aan de volgende onderdelen:

1. Strategie

Een strategie geeft richting aan wat u wilt bereiken. Om dit te bereken, wilt u ook een en ander monitoren. In ons onderzoek is er één vraag die bij steeds terugkomt.
“Wat heeft de HR medewerker/leidinggevende daadwerkelijk bijgedragen om onze strategie te bereiken?” Hoewel deze vraag prikkelend kan zijn is deze van
essentieel belang als men oplossingsgericht bezig wilt zijn met verzuimmanagement.

2. Het stellen van doelen

Als er een strategie bekend is kan men doelen stellen die recht doen aan het behalen van de strategie. Als u deze doelen stelt, is het belangrijk te weten sturingselementen u inzet om de doelen effectief te behalen binnen de tijd
die u hiervoor stelt. In ons onderzoeksrapport geven wij aan op welke factoren u kunt sturen.

3. Wijziging van structuren

Door het bij- of vaststellen van de doelen zal mogelijk de structuur veranderd worden; bijvoorbeeld afdelingen die gaan samenwerken en daardoor andere taken en verantwoordelijkheden krijgen.
Er zijn twee structuren, beide met voor-en nadelen. Door vooraf te bepalen welke structuur het beste bij uw organisatie past en deze te koppelen aan uw integraal verzuimmanagement, kunt u het verzuim effectief verlagen en daarmee verhoogt u de betrokkenheid binnen uw organisatie.
Tijdens het proces wordt duidelijk of er personeelsleden zijn, die geschikt zijn om een bepaalde rol op zich te kunnen nemen. Ook is het vooraf duidelijk welke collega’s een mogelijke training moeten volgen.

4. Systemen

Er bestaan verschillende soorten systemen. Welke systemen zijn bij uw organisatie van toepassing? Heeft u een geautomatiseerd rapportagesysteem of bewaart u nog alles op papier? Of heeft u een "vinkjes-controle-structuur"?
Wanneer u bezig bent met verzuimmanagement krijgt u inzichtelijk welke systemen de belastbaarheid binnen uw organisatie verhogen en wat nog belangrijker is: u leert wat u binnen uw organisatie kunt aanpassen om de belastbaarheid te verlagen.

5. Cultuur

Wij kunnen signalen krijgen dat er binnen een organisatie een verkeerde cultuur heerst, maar wat is een verkeerde cultuur? Wie vindt dat, zijn dat de leidinggevenden of de overige medewerkers?
Is sprake van er een machtsgerichte- of taakgerichte cultuur en welke cultuur heeft de voorkeur van alle werknemers? Tijdens ons onderzoek met het Verzuimmanagementmodel zullen wij aandacht geven aan de huidige en gewenste cultuur.

6. De stijl van leidinggeven

De stijl van leidinggeven is misschien wel het belangrijkste onderdeel van van het Verzuimmanagementmodel.
Dit onderzoek richt zich zowel op de leidingsstijl van het gehele MT als op de individuele leidingsstijl.
Door het uitvoeren van het Verzuimmanagementmodel wordt inzichtelijk welke veranderingen nodig zijn voor de organisatie. Door dit onderzoek komt eveneens duidelijk naar voren of men in staat is met het huidige team de veranderingen door te voeren, welke noodzakelijk zijn voor het verlagen van het verzuim.

7. Personeel

Bij het onderzoek wordt uiteraard ruim aandacht besteed aan het personeel. Onder personeel wordt overigens zowel de leidinggevenden als de overige medewerkers verstaan. Weten uw medewerkers waar de organisatie naar toe wilt, weten ze welke doelen jullie stellen?
Moeten de medewerkers daar uitsluitend in betrokken worden, of is het wenselijk dat ze daarin ook getraind worden?

Uw voordeel met het Verzuimmanagementmodel

Als u binnen uw organisatie bezig bent met verzuimmanagement, bent u in staat om op een effectieve wijze uw verzuimpercentage te verlagen. Door gebruik te maken van de bovengenoemde methode, die uitsluitend gericht is op bedrijfskundig onderzoek,
bent u in staat de onderliggende en de “sluimerende” oorzaken van het verzuim te analyseren. Daarna bent u in staat om de betrokkenheid binnen uw organisatie te verhogen en de belastbaarheid te verminderen waardoor uw verzuim zal dalen.
Bijkomend voordeel is, dat u tevens de aantrekkingskracht binnen u regio vergroot voor het aantrekken van nieuw personeel.

Het eerste jaar bespaart u 5-20% op uw initiële verzuimkosten.
Na 2 jaar zal deze besparing gemiddeld oplopen naar 25%.

Als u wilt weten hoeveel uw werkelijke verzuimkosten zijn, kunt u contact met ons opnemen. U ontvangt dan vrijblijvend binnen 5 werkdagen antwoord.

Wij wensen u succes met het effectief verlagen van uw verzuim.
Voor vrijblijvend meer informatie kunt u een mail sturen naar adriaan@progrezz.nl