Risico-inventarisatie voor VvE en Bedrijfspanden helpt u schade voorkomen.

Waarom is risico-inventarisatie belangrijk voor VvE en bedrijfspanden?

In dit artikel leggen we uit waarom een goede risico-inventarisatie belangrijk is, als u beheerder bent van een VvE of van bedrijfspand(en). Verschillende risico’s worden hieronder nader uitgelegd.

Vergelijken van verzekeringen

Verzekeringen vergelijkenMisschien herkent u het: u bent VvE bestuurder of u heeft een VvE beheer kantoor en in die hoedanigheid wordt er gevraagd om naar een andere verzekering te kijken. Op zich is het vergelijken van de verzekeringen al een vak op zich. Vaak kijkt men naar de lage eigen risico’s en de premie. Maar waar het eigenlijk om gaat zijn de clausules en de voorwaarden waaraan u moet voldoen. U kunt natuurlijk een mooie premie ontvangen, maar wat gebeurt er als u nu net voor die ene schade niet verzekerd bent? U kunt zich dan afvragen of een verzekeringsmaatschappij met een iets hogere premie deze schade wel vergoed zou hebben.

Is een laag eigen risico een voordeel of juist een nadeel?

Een laag eigen risico heeft ook een keerzijde. Een laag eigen risico kan namelijk  groter claimgedrag oproepen. De verzekeringsmaatschappij is echter geen bank of betaalautomaat. Heeft u een hoog schadeverloop, dan kan de maatschappij het eigen risico verhogen. Erger nog, bepaalde schade’s kunnen niet meer vergoed worden. U moet er toch niet aan denken dat u geen uitkering ontvangt als u door een waterschade in uw VvE op de bovenste verdieping een koppeling van een waterleiding het begeeft? En toch is dit een reëel voorbeeld. In mijn visie als risico-expert is het beter om een schade niet té vaak te claimen. Hiermee voorkomt u dat u onverzekerd raakt.

€ 10.000.000 schade, dat wilt u toch niet hebben?

Dat risico-inventarisatie belangrijk is voor VvE en bedrijfspanden laat het volgende voorbeeld zien:
Hieronder ziet u een risico inventarisatie van een appartementencomplex met inpandig hotel. In dit voorbeeld kunt u zien, dat er op het platte dak van het hotel vuurkorven stonden. U moet weten dat er in de voorwaarden van de verzekering staat dat deze schade niet vergoed wordt. Dit voorbeeld laat zien dat dit iets is om goed naar te kijken, en vervolgens dit te verbieden. Deze schade kan zomaar tien tot twintig miljoen bedragen, waarvan slechts een klein gedeelte vergoedt.

Risico-inventarisatie VvE/ Bedrijfspanden

Waarom is het keuren van elektra zo belangrijk?

De trend is dat de verzekeringsmaatschappijen steeds stringentere eisen stellen aan het elektra. Voor mij als expert in risico-inventarisatie voor VvE en bedrijfspanden is dit een goede ontwikkeling. In het korte verleden hebben wij diverse boerenschuren met vee in de brand zien staan. Daarnaast maken wij bij horecabedrijven mee, dat er een te grote piekbelasting is in de elektra. Bij het plaatsen van de zonnepanelen blijkt een en ander niet goed te zijn aangesloten. Bovenstaande voorbeelden zorgen ervoor dat vele verzekeringsmaatschappijen de eis stellen dat elektra eens in de 5 jaar gekeurd moet worden.

Een tip: Wat niet verteld wordt is dat u ook bij het plaatsen van zonnepanelen de elektrakeuring moet laten uitvoeren evenals na een verbouwing. Laat u dit na, dat wordt er niet uitgekeerd bij schade.

Waarde van uw pand

Weet u dat u bij een taxatie, of eens in de zes of tien jaar uw pand moet laten taxeren? Doet u dit niet, dan bent u mogelijk onderverzekerd. Maar u kunt ook onderverzekerd zijn als er een “gratis” taxatie door een maatschappij wordt gedaan. De vraag is dan wat hier in meegenomen is. Daarnaast is er bij een goed taxatierapport ook een juiste “elementenbepaling” meegenomen. In deze bepaling staat aangegeven welke bouwgrondstof nu uiteindelijk is toegepast.

Worden uw blusmiddelen jaarlijks of per twee jaar gekeurd?

Een antwoord op de vraag hoe vaak een blusmiddel gekeurd moet worden kan door mij niet eenvoudig gegeven worden. Hiervoor zijn verschillende redenen. In de ene polis staat dat de brandblusser eens per jaar gekeurd moet worden en in de andere staat eens per 2 jaar. Daarnaast heeft u mogelijk ook brandslangen. Deze dienen elk jaar gekeurd te worden. Let er a.u.b. op wat er in de verzekeringsvoorwaarden omschreven staat.

Een tip: een blusmiddel kan ook een blusdeken zijn. In sommige gevallen kan een blusdeken in keukens een aanzienlijke kostenbesparing opleveren ten opzichte van een brandblusser.

Uw voordeel van een risico-inventarisatie rapport

Een risico-inventarisatierapport geeft u duidelijkheid over de risico’s die u loopt als investeerder/ VvE beheerder of als VvE bestuurder over het pand. U krijgt inzicht in de risico’s die u loopt. U krijgt inzicht of de verzekeringsmaatschappij wel betaalt als u een schade heeft. Maar de voornaamste voordelen: u waarborgt uw bedrijfscontinuïteit, u voorkomt stilstand en tot slot heeft u een betere onderhandelingspositie naar de verzekeringsmaatschappij toe.