Wat is Verzuimmanagement

Wat is verzuimmanagement:

                   Progrezz Verzuimmanagement levert significante voordelen op.

Door middel van verzuimmanagement bekijkt men binnen de organisatie op managementniveau welke factoren van invloed kunnen zijn op verzuim, met als doel het verzuim te verminderen, en daardoor een flinke kostenbesparing te creëren.

 

 

 

Wat Progrezz Risicobeheersing hierin voor u kan betekenen:

Wij onderzoeken op bedrijfskundig niveau -door middel van ons verzuimmanagementmodel- de oorzaken die ten grondslag liggen aan het ziekteverzuim binnen uw bedrijf. Daarna geven wij u aanbevelingen om structureel en effectief het verzuimpercentage te minimaliseren. Dit doen wij door middel van prioritering van aanbevelingen die op korte termijn het meeste effect hebben. Daarnaast geven wij aan in welk tijdspad u de overige aanbevelingen het beste kunt opvolgen. Tot slot krijgt u een financieel overzicht, met daarin de positieve resultaten van deze aanpassingen.

Voorbeeld van verzuimmanagement

Dit artikel van het Algemeen Dagblad gaat over het verminderen van verzuim bij de Tilburgse politie. Het mooie resultaat hiervan is, dat dit verzuim verlaagd is van 9.8% naar 3.2%. Daarnaast hebben zij hiermee een grotere aantrekkingskracht voor sollicitanten gecreëerd.

Wilt u gebruik maken van bovenstaande mogelijkheden, of meer informatie hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.

Progrezz Risicobeheersing
Adriaan Beirnaert

0642700825

Pin It on Pinterest